Zakres spraw

Nasza Kancelaria działa w kilku dziedzinach

Śmierć
OFE dziedziczenie jak wygląda?

Sprawy dziedziczenia środków z OFE mogą czasem okazać się dość skomplikowane. Z tego powodu warto poprosić o pomoc i...

Czytaj więcej
Renta po śmierci byłego męża

Wiedza o tym, że można otrzymać odszkodowanie z tytułu śmierci byłego męża nie jest zbyt powszechna. Tymczasem w pewnych...

Czytaj więcej
Wypłata środków z OFE po śmierci współmałżonka

Osoby zainteresowane wystąpieniem o wypłatę odziedziczonych pieniędzy zapraszamy do kontaktu z kancelarią prawną Ubi Ius. Napisz do nas maila...

Czytaj więcej
Żołnierze wyklęci odszkodowania

Kancelaria Prawna UBI IUS zajmuje się pomocą w uzyskiwaniu różnego rodzaju odszkodowań i zadośćuczynień. Pomagamy w przeanalizowaniu sprawy, wszystkich...

Czytaj więcej
Odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym

Cały proces odszkodowawczy może okazać się nieco skomplikowany dla przeciętnej osoby, która nie jest dobrze rozeznana w dziedzinie odszkodowań....

Czytaj więcej
dziedziczenie zus

W sprawach dotyczących dziedziczenia ZUS z chęcią pomoże kancelaria prawna Ubi ius. Nasi doświadczeni prawnicy rozpatrzą konkretny przypadek, przedstawią...

Czytaj więcej
Zadośćuczynienie za cierpienie związane ze śmiercią bliskiej osoby

Aby po stracie osoby bliskiej nie dokładać sobie dodatkowych zmartwień, warto poprosić o pomoc kancelarię prawną. Wykwalifikowani prawnicy pomogą...

Czytaj więcej
Renta alimentacyjna

Jeśli potrzebujesz pomocy w ubieganiu się o rentę alimentacyjną, dobrym pomysłem będzie zgłoszenie się do wykwalifikowanej kancelarii prawnej. Prawnicy...

Czytaj więcej
Zadośćuczynienie za śmierć

Dobrym pomysłem będzie skorzystanie w takim przypadku z pomocy profesjonalnego prawnika. Dzięki temu rodzina nie będzie musiała dokładać sobie...

Czytaj więcej

Co zrobić, aby uzyskać wypłatę odszkodowania po wypadku śmiertelnym?

Praktycznie codziennie dochodzi na polskich drogach do niebezpiecznych wypadków. Często giną w nich ludzie. Należy pamiętać o tym, że rodzina ofiary może ubiegać się o wypłatę odszkodowania z tego tytułu. Niestety można się wtedy spotkać z nieuczciwym zachowaniem firmy ubezpieczeniowej. Złożony wniosek może być przez nią odrzucony. Jeżeli nawet zostanie zaakceptowany, to może się okazać, że kwota przyznanego świadczenia jest zbyt niska, aby można było mówić o realnym, uczciwym zrekompensowaniu cierpienia odczuwanego przez rodzinę zmarłej osoby. Dlaczego zdarzają się takie sytuacje? Firmy ubezpieczeniowe wykorzystują brak wiedzy prawniczej zwykłych ludzi. Jeżeli ktoś nie orientuje się zbyt dobrze w tym temacie, łatwo jest wprowadzić go w błąd.

Na czym polega procedura przy wniosku o wypłatę odszkodowania?

W każdym przypadku wygląda to nieco inaczej. Przepisy prawa zawarte w kodeksie cywilnym oraz w ustawach, które obowiązują ubezpieczycieli, nie przedstawiają konkretnych wytycznych, które należy zawsze stosować. Firmom ubezpieczeniowym pozostawione jest pewne pole do samodzielnej interpretacji przepisów, co jest na ogół wykorzystywane przeciwko osobom starającym się o odszkodowanie. Być może bliska przyszłość przyniesie zmiany w tej materii, póki co jednak trzeba stosować się do obowiązujących reguł. Przeciętny człowiek, który nie posiada zbyt dużej wiedzy prawniczej, spotkać się może na swojej drodze z przedstawicielami dużych firm ubezpieczeniowych, którzy mają doświadczenie w korzystaniu z kruczków prawnych. Mają oni swoje sposoby na zniechęcenie osób ubiegających się o wypłatę świadczenia do rezygnacji z dalszej walki. Osoby takie często same się poddają przy pierwszym zetknięciu ze stawianymi przed nimi biurokratycznymi przeszkodami.

Chcesz złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania? Dowiedz się, co powinieneś zrobić i o czym pamiętać

W trakcie zainicjowanej przez Ciebie procedury konieczne będzie okazanie dokumentów poświadczających zgon bliskiej Ci osoby oraz udowadniających Twoje pokrewieństwo z nią. Przygotuj również wszystkie dostępne dokumenty medyczne dotyczące zmarłego, jak również te, które otrzymałeś od policji. Konieczne będzie również okazanie aktu urodzenia i aktu zawarcia małżeństwa, jeżeli zmarła osoba zawarła w czasie swojego życia taki związek. Przedstawiciele firmy ubezpieczeniowej mogą również poprosić Cię o pokazanie im takich dokumentów, jak umowa o pracę otrzymana od pracodawcy zmarłego. Możesz także zaprezentować dokument otrzymany od lekarza psychiatry, w którym stwierdzone zostanie jednoznacznie, że w związku z utratą bliskiej osoby Twój stan psychiczny znacznie się pogorszył.

Na co może liczyć rodzina w sytuacji, gdy ich bliski zginął w wypadku?

Należy doprecyzować, że może chodzić nie tylko o wypadek śmiertelny, do którego doszło na drodze, ale także o śmierć, która była skutkiem popełnienia przestępstwa. Zadośćuczynienie ma na celu zapewnienie bliskiej rodzinie zmarłej osoby finansową rekompensatę odczuwanego przez nich bólu i cierpienia. Wpływ na to, czy zostanie przyznane oraz na jego wysokość w przypadku uznania wniosku za zasadny ma również ogólna sytuacja życiowa danej rodziny. Jeżeli zmarły utrzymywał pozostałych jej członków, to gdy go zabrakło znaleźli się oni w trudnym położeniu. Jest tak również wtedy, gdy zmarły nie był w danej rodzinie jedyną osobą pracującą, ale miał największy wkład w domowy budżet. Powinno to zostać uwzględnione. Sytuację może dodatkowo skomplikować fakt ciążenia na zmarłej osobie obowiązku alimentacyjnego. Uprawnieni do otrzymywania alimentów mogą wtedy wnioskować o przyznanie im renty alimentacyjnej.

ZADOŚĆUCZYNIENIE

Wiele osób mylnie myśli, że zadośćuczynienie zarezerwowane jest jedynie dla osób z najbliższej rodziny zmarłego, które łączyły ze zmarłym więzy krwi. Nie jest to prawda, ponieważ w przepisach mowa jest o najbliższych członkach rodziny, czego nie należy mylić z członkami najbliższej rodziny. W praktyce oznacza to, że o zadośćuczynienie mogą starać się wszystkie osoby, które łączyła ze zmarłym więź, nawet jeżeli nie są one z nim spokrewnione ani nie żyją w związku formalnym. Najbliższa rodzina zmarłego jest faktycznie uprawniona w pierwszej kolejności. Chodzi tu o małżonka, rodziców, rodzeństwo oraz dzieci osoby zmarłej. Nie należy jednak zapominać, komu jeszcze należy się zadośćuczynienie w przypadku śmierci bliskiego. Dalsza rodzina, taka jak dziadkowie, wnuki, wujkowie, ciotki, czy kuzyni także mogą ubiegać się o zadośćuczynienie w przypadku, gdy ze zmarłym łączyła ich szczególna więź, którą należy odpowiednio udowodnić. Oprócz wymienionych powyżej osób o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej należy się także osobom pozostających wieloletnich nieformalnych związkach, dzieciom przyjętym na wychowanie czy wychowywanym w ramach rodziny zastępczej.

ODSZKODOWANIA ZA ŚMIERĆ ODDZIAŁY:

ODSZKODOWANIA PO ŚMIERCI

Jeśli dochodzi do śmierci członka rodziny, zawsze wiąże się to z cierpieniem, smutkiem i rozpaczą jego najbliższych. Utrata osoby bliskiej jest bardzo bolesnym doświadczeniem, które może zostawić po sobie ślad w psychice. Często także utrata jednego z członków rodziny wiąże się z drastycznymi zmianami w jej funkcjonowaniu. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy osoba zmarła była jedyną osobą utrzymującą rodzinę. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogą oni uzyskać odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej. Warto jednak postarać się o przyznanie odszkodowania z tego tytułu, ponieważ może ono pomóc przetrwać pod względem finansowym najgorszy okres po utracie osoby bliskiej. Jakie odszkodowania dostaje się po śmierci?

Co warto wiedzieć o odszkodowaniach za śmierć?

Odszkodowania i sprawy bankowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!