Powrót

Upadłość konsumencka Lublin pomoc prawna


Upadłość konsumencka to niezwykle pomocne rozwiązanie prawne, które kierowane jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, ani też niedziałających w żadnej spółce, a będących niewypłacalnymi (ich cały majątek nie jest w stanie pokryć zobowiązań względem wierzyciela).

Sprawdź jak możemy ci pomóc w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Opinie o kancelarii Ubi Ius

  Upadłość konsumencka Kancelaria prawna Lublin

  Otrzymaj analizę Twojej sprawy

  Nie wiesz jak się za to zabrać? Szukasz doświadczonego prawnika, prawnika w Lublinie, zajmującego się upadłością konsumencką? Jesteś w doskonałym miejscu! Kancelaria Ubi Ius świadczy kompleksową pomoc prawną – udziela porad prawnych, pomaga przygotować niezbędną dokumentację, a także reprezentuje Klienta przed sądem. Zapraszamy do kontaktu!

  ico-1

  Wypełnij formularz kontaktowy

  ico-2

  Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie

  ico-3

  Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę. Otrzymasz konkretną informację, o jaką kwotę możesz walczyć

  odszkodowania-nalezy-sie-fade

  Co to jest upadłość konsumencka?

  Upadłość konsumencka to pojęcie, które wielu osobom nie jest obce, o czym świadczą chociażby najnowsze statystyki Monitoru Sądowego i Gospodarczego. W 2020 roku do 31 lipca w MSIG opublikowano aż 21 518 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi, w tym 5542 było związanych z ogłoszeniami upadłości konsumenckiej. Czym ona dokładnie jest i kiedy warto skorzystać z tego prawa?

  Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

  Upadłość konsumencką może ogłosić jedynie osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a także nie funkcjonuje w żadnej spółce. Ogłoszenie upadłości konsumenta ma miejsce w sądzie i należy wcześniej wnieść odpowiednią sprawę do sądu. Wniosek może złożyć zarówno dłużnik, jak również jego wierzyciel.

  Co warto wiedzieć na temat upadłości konsumenckiej?

  Dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej we właściwym sądzie zadłużenie może zostać zredukowane (częściowo spłacone) lub całkowicie umorzone. Do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego rozwiązanie to zostało wprowadzone dnia 31 marca 2009 roku, zaś 31 grudnia 2014 roku wprowadzono nowelizację upadłości konsumenckiej. Natomiast z dniem 24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe, zgodnie z którą wprowadzono niezwykle istotne zmiany w upadłości konsumenckiej. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy długi zostały zaciągnięte jeszcze przed jej ogłoszeniem.

  Sąd skupia się przede wszystkim na sprawach, w których do zadłużenia doszło nieumyślnie, np. w wyniku choroby, ale bierze również pod uwagę umyślne spowodowanie długu. Jednakże te drugie przypadki są traktowane nieco inaczej. Osoba fizyczna, która chce dokonać ogłoszenia upadłości konsumenckiej, musi złożyć odpowiedni wniosek w sądzie. W określonych przypadkach może tego dokonać wierzyciel. Wniosek składa się na stosownym formularzu we właściwym sądzie rejonowym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Formularze wniosków o upadłości konsumenckiej można znaleźć w siedzibach sądów, na stronach internetowych sądów oraz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/upadlosc-konsumencka. Wniosek należy wypełnić rzetelnie i zgodnie z prawdą, w innej sytuacji dłużnik może ponieść poważne konsekwencje prawne.

  Upadłość konsumencka online - wypełnij formularz

  Zapewniamy kompleksową pomoc prawną
  Sprawdź, jak wygląda przebieg współpracy:
  ico-przebieg-1

  Wysyłasz wypełniony formularz
  (to nic nie kosztuje!)

  ico-przebieg-2

  Oddzwaniamy do Ciebie w ciągu 48 h

  ico-przebieg-3

  Weryfikujemy twoją sprawę

  ico-przebieg-5

  Podpisujesz z nami umowę

  ico-przebieg-6

  Rozpoczynam pracę

  FAQ

  Upadłość konsumencka, kogo dotyczy?

  Zgodnie z najnowszymi statystykami Monitoru Sądowego i Gospodarczego, w 2020 roku do 31 lipca opublikowano aż 21 518 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi, w tym 5542 związanych było z ogłoszeniami upadłości konsumenckiej. Zanim odpowiemy sobie na pytanie, kto może ogłosić upadłość konsumencką, zastanówmy się, czym ona w ogóle jest.

  Upadłość konsumencka związana jest przede wszystkim z postępowaniem sądowym, skierowanym wyłącznie do osób prywatnych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Ogłoszenie upadłości umożliwia redukcję lub całkowite umorzenie zobowiązań osoby fizycznej w sytuacji, w której zaistnieje niezawiniona niewypłacalność, czyli stan, w którym majątek dłużnika jest niewystarczający, by pokryć wszystkie zobowiązania dłużnika w stosunku do wierzycieli. Należy jednak zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy niewypłacalnością, a brakiem płynności finansowej (stanu, w którym osoba, która zaciągnęła dług, nie posiada płynnych środków na bieżącą spłatę zobowiązania). Wszystkie zobowiązania mogą zostać uregulowane ze środków pozyskanych ze zbycia środków trwałych (wchodzących w skład majątku dłużnika). Upadłość konsumencką wprowadzono do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego 31 marca 2009 roku. Zaś 31 grudnia 2014 roku wprowadzona została nowelizacja upadłości konsumenckiej. 24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe, która wprowadzała istotne zmiany w upadłości konsumenckiej. Prawo upadłościowe, a także niektórych innych ustaw. Podstawowym założeniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie dłużnika z całego lub części zobowiązania, którego nie jest w stanie sam spłacić. Warto mieć jednak na uwadze, że kwestia ta dotyczy jedynie długów, które powstały przed ogłoszeniem upadłości. Sąd bierze również pod uwagę sytuacje, w których doszło do umyślnego zadłużenia. Umyślne działania, które doprowadziły do niewypłacalności mogą być również przedmiotem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Warto mieć jednak świadomość, że sąd potraktuje to inaczej, niż sprawę osoby, która nie miała żadnego wpływu na zadłużenie, np. dług w wyniku utraty pracy, nagłej choroby itd. Konsument jest niewypłacalny, gdy jego miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie i niemożliwym jest pokrycie zaciągniętych długów.

  Kto może ogłosić upadłość konsumencką i kogo dotyczy?

  Tak, jak już wyżej wspomnieliśmy, upadłość konsumencką może ogłosić jedynie osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a także nie funkcjonuje w żadnej spółce. Ogłoszenie upadłości konsumenta ma miejsce w sądzie i należy wcześniej wnieść odpowiednią sprawę do sądu. Wniosek może złożyć zarówno dłużnik, jak również jego wierzyciel.

  Co to jest upadłość konsumencka?

  Upadłość konsumencka wiąże się z możliwością redukcji lub całkowitego umorzenia zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w sytuacji, gdy zaistnieje niezawiniona niewypłacalność (czyli stan, w którym majątek dłużnika nie jest wystarczający, by pokryć wszelkie zobowiązania dłużnika względem wierzycieli). Jednakże należy odróżnić niewypłacalność od braku płynności finansowej, czyli stanu, w którym aktualnie dłużnik nie ma płynnych środków na bieżącą spłatę zobowiązania. Wówczas wszelkie zobowiązania mogą zostać uregulowane ze środków uzyskanych ze zbycia środków trwałych, które wchodzą w skład majątku dłużnika. Upadłość konsumencka została wprowadzona 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego. Natomiast już 31 grudnia 2014 roku wprowadzono nowelizacje upadłości konsumenckiej. Z dniem 24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe, która wprowadzała istotne zmiany w upadłości konsumenckiej. Dzięki temu łatwiej jest ogłosić upadłość, zaś jej ogłoszenie nie jest gwarancją uzyskania oczekiwanego efektu w postaci oddłużenia. Głównym celem ogłoszenia upadłości osoby fizycznej jest oddłużenie z całego lub części zadłużenia, którego konsument (osoba prywatna) nie jest w stanie spłacić. Jednakże należy mieć na uwadze, że dotyczy to jedynie długów, które powstały przed jej ogłoszeniem. Brane pod uwagę są również sytuacje, w których doszło do zadłużenia w sposób umyślny. Umyślne działania, które doprowadziły do niewypłacalności, umożliwiają również ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jednak z zaznaczeniem, że sąd potraktuje tę sytuację inaczej, niż osoby, która nie miała żadnego wpływu na zadłużenie, np. utrata pracy, choroba, śmierć jedynego żywiciela rodziny itd. Konsument jest niewypłacalny, gdy jego miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie i niemożliwym jest pokrycie zaciągniętych długów. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma miejsce w sądzie, dlatego osoba, która chce tego dokonać, musi wnieść odpowiednią sprawę do sądu. Wniosek może złożyć zarówno osoba zadłużona, jak również jej wierzyciel. Podczas drogi sądowej niezwykle istotne jest uzasadnienie, że dłużnik nie ma żadnych możliwości, by spłacić zobowiązanie.

  Upadłość konsumencka - co sprawdza sąd?

  Upadłość konsumencka to termin związany z możliwością redukcji, czy też całkowitego umorzenia zobowiązań osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie funkcjonuje w żadnej spółce, a jednocześnie jest niewypłacalna. To stan, w którym cały majątek dłużnika jest zbyt niski i nie jest w stanie całkowicie pokryć zobowiązań dłużnika, w stosunku do wierzyciela. Należy jednak pamiętać, że niewypłacalność nie jest tym samym, co płynność finansowa. Niewypłacalność konsumenta wiąże się z sytuacją, w której jego miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie i nie jest w stanie pokryć długów. Natomiast płynność finansowa ma miejsce wtedy, gdy dłużnik nie posiada środków na bieżącą spłatę zobowiązania, jednakże jest w stanie uregulować długi ze środków pozyskanych w wyniku zbycia środków trwałych (stanowiących część majątku dłużnika). Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma bezpośredni związek z postępowaniem sądowym i rozwiązanie to wprowadzono do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego 31 marca 2009 roku. Dnia 31 grudnia 2014 roku pojawiła się nowelizacja upadłości konsumenckiej, 24 marca 2020 nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe, która wprowadziła bardzo wiele istotnych zmian. Podstawowym celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie z całego lub części długów, których osoba fizyczna nie może sama uregulować. Jednakże te długi muszą powstać jeszcze przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

  Co sprawdza sąd?

  Na początku sąd wydaje postępowanie o ogłoszeniu upadłości konsumenta. Następnym krokiem jest stwierdzenie, wobec kogo toczy się postępowanie, a także wezwanie wierzycieli do zgłaszania roszczeń finansowych w stosunku do konsumenta w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Syndyk sprawdza szczegółowo majątek dłużnika, wycenia jego wartość, a także sprawdza wszystkie możliwe wierzytelności konsumenta. Syndyk ma za zadanie sprzedaż majątku dłużnika, może on również reprezentować interesy dłużnika we wszelkich toczących się postępowaniach, a także dochodzić spłaty zobowiązań wobec dłużnika przez inne osoby. Kolejno przygotowywany jest plan podziału, w którym zaznaczane jest, jak bardzo i którzy wierzyciele otrzymają należność uzyskaną ze sprzedaży majątku dłużnika. Jeśli będzie miała miejsce sytuacja, że po wykonaniu podziału środków pieniężnych, pozyskanych ze sprzedaży majątku osoby zadłużonej, nadal będzie istniał dług do uregulowania, sąd dokonuje ustanowienia planu spłaty, w którym wyznaczona jest miesięczna kwota, jaką musi płacić w stosunku do wierzycieli maksymalnie przez 36 miesięcy. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że kwota ta będzie uwzględniać możliwości finansowe dłużnika, jego sytuację rodzinną i finansową, a także wysokość pozostałych kwot do uregulowania. Przez te trzy lata dłużnik musi rzetelnie wykonywać wszystkie nałożone na niego przed sąd obowiązki finansowe, w oparciu o nałożony na niego plan spłat. Następstwem zaniedbań w tym aspekcie jest umorzenie postępowania przez sąd i przykre konsekwencje z tym związane dla dłużnika. W sytuacji ubiegania się o upadłość konsumencką warto skorzystać z pomocy prawnej doświadczonego prawnika.

  Co zrobić, żeby ogłosić upadłość konsumencką?

  Przede wszystkim należy podkreślić, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej odbywa się w sądzie. Osoba, która chce to zrobić musi wnieść sprawę do odpowiedniego sądu za pomocą wniosku. Może go złożyć przede wszystkim dłużnik, a także w niektórych sytuacjach jej wierzyciel. W trakcie drogi sądowej bardzo istotne jest uzasadnienie, iż dłużnik nie posiada żadnych możliwości, by spłacić swoje zobowiązania. Wniosek o upadłość konsumencką na pierwszy rzut oka nie wydaje się niczym skomplikowanym, jednakże wymaga od interesanta odpowiedniej wiedzy prawnej (wszelkich niezbędnych informacji związanych z obowiązującym w Polsce prawem). Wniosek składa się na stosownym formularzu we właściwym sądzie rejonowym dla miejsca zadłużenia dłużnika. Formularz dostępny jest w siedzibach sądów, na stronach internetowych sądów, a także na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/upadlosc-konsumencka. Wypełnienie wniosku oraz cały proces ogłaszania upadłości konsumenckiej jest czasochłonny, wymaga znajomości prawa i wysiłku. Dlatego warto powierzyć tę sprawę w ręce profesjonalistów.

  Odszkodowania i sprawy bankowe

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!