Kancelaria Odszkodowawcza w Kraśniku


Oferujemy specjalistyczną pomoc w pozyskiwaniu odszkodowań. Nasza kancelaria świadczy swoje usługi na terenie województwa lubelskiego, pomagamy uzyskać odszkodowania na terenie miasta Kraśnik.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Dochodzenie odszkodowań w Kraśniku

  Nasza kancelaria świadczy swoje usługi na terenie województwa lubelskiego, pomagamy uzyskać odszkodowania na terenie miasta Kraśnik. Dojedziemy, doradzimy.

  Współpracujemy z uznanymi lekarzami różnych specjalności oraz biegłymi i rzeczoznawcami rozmaitych dziedzin (motoryzacji, pożarnictwa, itp.), których pomoc i opinia są bezcenne w procesie ustalania lub weryfikowania odpowiedzialności za określone szkody i dochodzeniu roszczeń.

  możesz liczyć na naszą pomoc w sprawach:

  • odszkodowania za szkody majątkowe Kraśnik,
  • odszkodowania za wypadki komunikacyjne Kraśnik,
  • odszkodowania za wypadki przy pracy Kraśnik,
  • odszkodowania z tytułu choroby zawodowej Kraśnik,
  • odszkodowania za błędy medyczne Kraśnik,
  • odszkodowania powypadkowe,
  • odszkodowania za śmierć Kraśnik,

  Ubi Ius, Ubi Onus

  Gdzie prawo, tam obowiązek

  Kancelaria odszkodowawcza UBI IUS oferuje kompleksowe doradztwo i pomoc w uzyskiwaniu świadczeń, takich jak odszkodowania (na terenie miast: Kraśnik, Łęczna, Chełm, Świdnik i w innych miejscowościach województwa lubelskiego).

  Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy wypłaca się najczęściej z ubezpieczenia społecznego. Nie każdy pracownik wie jednak, że o podobne roszczenia można ubiegać się także od pracodawcy, jeśli podczas wypełniania obowiązków zawodowych doszło do pogwałcenia zasad BHP lub zaniedbań regulacji ustalonych przez prawo pracy. Podstawą ubiegania się o takie odszkodowanie może być zewnętrzny czynnik dotyczący pracy: brak stosownego, obowiązkowego przeszkolenia pracowników, brak obuwia roboczego i odzieży ochronnej, nieodpowiednio przygotowane lub zabezpieczone miejsce pracy, udostępnienie przez pracodawcę uszkodzonych, popsutych lub niesprawnych maszyn i urządzeń. O odszkodowanie nie można ubiegać się natomiast, jeśli doszło do indywidualna, niezależnej od czynników zewnętrznych, niedyspozycji pracownika lub choroby niezwiązanej z pracą. Dodatkowo w wielu dziedzinach i branżach o podwyższonym ryzyku zawodowym (np. energetyce, budownictwie, górnictwie) pracodawca jest odpowiedzialny za utratę życia lub zdrowia zatrudnianych osób, niezależnie od typu zaniedbania, niedopatrzenia oraz stopnia przekroczenia norm. Jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

  kancelaria-prawna-lublin

  Odszkodowania powypadkowe Kraśnik

  Czym zajmuje się kancelaria odszkodowawcza?

  Zadaniem kancelarii odszkodowawczej, jak słusznie wskazuje na to jej nazwa, jest pomaganie zgłaszającym się do niej osobom w ich staraniach o uzyskanie wypłaty odszkodowania. Dzięki niej możliwe będzie ustalenie tego, która z firm ubezpieczeniowych powinna w danym przypadku wypłacić pieniądze. Kancelaria oferuje swoim klientom pomoc w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji, a następnie czuwa nad przebiegiem wszczętej przez nią procedury. Jeżeli konieczne będzie wejście na drogę sądową, reprezentuje swojego klienta w czasie postępowania.

  prawnicy-sprawy

  Zakres naszej działalności obejmuje teren województwa lubelskiego, w tym także Kraśnik. Możesz się do nas zwrócić, jeżeli jesteś ofiarą wypadku drogowego, odniosłeś obrażenia w trakcie wykonywania pracy w polu lub w miejscu zatrudnienia. Pomożemy także tym osobom, które zostały poszkodowane w wyniku błędu lekarskiego. Jeżeli ktoś z Twojego bliskiego otoczenia zmarł i uważasz, że stało się tak w wyniku czyjegoś zaniedbania, wnikliwie przyjrzymy się tej sprawie. Jeśli uznamy, że najprawdopodobniej masz rację, uruchomimy odpowiednie procedury, aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości dotyczące zaistniałej sytuacji oraz znaleźć winnych jej wystąpienia. Pomagamy także wtedy, gdy od wypadku minęło już dużo czasu. Nie starałeś się o uzyskanie wypłaty odszkodowania lub otrzymałeś je w zbyt niskiej według Ciebie kwocie? Wrócimy do tej sprawy i postaramy się o to, abyś tym razem otrzymał odpowiednią względem poniesionych strat sumę pieniędzy.

  porady-prawne-lublin
  Kompleksowa pomoc w obszarze odszkodowań!

  Każdy zgłaszający się do nas mieszkaniec Kraśnika lub okolic tego miasta może być pewien, że wytłumaczymy mu w przystępny sposób to, na czym polegają konkretne etapy procedury. Chętnie odpowiemy na każde pytanie naszego klienta dotyczące podejmowanych w jego imieniu przez kancelarię działań. Pomożemy w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Postaramy się, abyś nie musiał uczestniczyć osobiście w każdym etapie postępowania. Jeżeli tylko będzie to możliwe, będziemy prowadzić je w Twoim imieniu. Dotyczy to także tych osób, których stan zdrowia nie pozwala na angażowanie się w jakiekolwiek procedury. Podczas gdy one będą dochodzić do siebie w trakcie pobytu w szpitalu i późniejszej rehabilitacji, my rozpoczniemy w ich imieniu starania o wypłatę odszkodowania.

  radca-prawny-lublin

  Dlaczego my?

  Kancelaria Odszkodowawcza UBI IUS ma za sobą wiele lat doświadczeń w niesieniu pomocy mieszkańcom województwa lubelskiego w sprawach dotyczących odszkodowań. Wśród naszych klientów byli już również mieszkańcy Kraśnika oraz okolic tego miasta. Na czym polega nasza działalność? Pomagamy tym osobom, które decydują się rozpocząć starania o uzyskanie odszkodowania z tytułu wypadku. Pierwszym naszym zadaniem będzie ustalenie podmiotu, który w danym przypadku ma obowiązek wypłacić pieniądze. Pomagamy naszemu klientowi w sformułowaniu treści roszczenia, a następnie negocjujemy z tym podmiotem, który powinien być w tej konkretnej sprawie adresatem wniosku o wypłatę odszkodowania. Najczęściej jest to firma ubezpieczeniowa. Jeżeli będzie to konieczne, w porozumieniu z klientem rozpoczniemy działania związane ze złożeniem odwołania od niekorzystnej dla niego decyzji. Jesteśmy również gotowi do skierowania sprawy na drogę sądową. Będziemy wtedy reprezentować naszego klienta w trakcie trwania postępowania.

  img1

  Mieszkasz w okolicach Kraśnika? Pomagamy także rolnikom. Czekamy na Twój telefon lub mail.

  O co możesz się starać, jeśli ulegniesz wypadkowi podczas prac w rolnictwie?

  Osoba, która ucierpiała w wypadku podczas prac w rolnictwie ma prawo starać się się o:

  • zwrot wydatków poniesionych w związku z wypadkiem (wydatków na rehabilitację, opiekę podczas choroby, leczenie, dojazdy do lekarzy, ośrodków medycznych),
  • rentę uzupełniającą (pokrywającą różnicę pomiędzy dochodami uzyskiwanymi przed oraz po wypadku),
  • zadośćuczynienie z tytułu doznanej krzywdy,
  • rentę na zwiększone potrzeby (m. in. lekarstwa, opatrunki, środki higieniczne),
  • zwrot utraconych zarobków,
  • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów,
  • jednorazowo wypłacane odszkodowanie, czyli kapitalizację renty.
  img2
  O co możesz się starać, jeśli takiemu wypadkowi ulegnie członek Twojej rodziny?

  W podobny sposób rodzina osoby zmarłej z powodu wypadku w rolnictwie ma prawo starać się o:

  • zwrot pieniędzy wydanych na leczenie, a później na pogrzeb,
  • odszkodowanie, o ile z powodu śmierci realnie pogorszył się status, stopa życiowa bliskiej rodziny zmarłego,
  • zadośćuczynienie za krzywdę,
  • rentę alimentacyjną dla tych, wobec których zmarły posiadał zobowiązania alimentacyjne.

  Ubi ius w Kraśniku

  Masz pytania w sprawie odszkodowań? Skontaktuj się z nami!

  UBI IUS Sp. z o.o.

  ADRES
  ul. Fantastyczna 8/1 A
  biurowiec COMBO IT
  20-531 Lublin

  TELEFON
  600 096 744

  E-MAIL
  odszkodowania@ubiius.pl

  GODZINY DZIAŁANIA INFOLINII
  poniedziałek – piątek: 08:00 – 17:00

  Dojedziemy do Kraśnika

  doradzimy w sprawie odszkodowania

  Mogą się do nas zgłaszać osoby, które uważają, że zostało im przyznane odszkodowanie w zbyt niskiej kwocie lub też ich wniosek o wypłatę świadczenia został odrzucony. Pomożemy także w sytuacji, gdy poniesiona została przez Ciebie szkoda w wyniku uczestnictwa w wypadku drogowym lub też takim, który miał miejsce w Twoim miejscu zatrudnienia albo na terenie gospodarstwa rolnego. Zgłaszając się do nas możesz liczyć na to, że wyjaśnimy Ci dokładnie, na czym polegają kolejne etapy procedury. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że może Ci się to wydawać niezwykle skomplikowane. Nie stanowi to dla nas żadnego problemu. Rozumiemy, że dla przeciętnego mieszkańca naszego kraju język prawniczy wydaje się mało zrozumiały i zwykle konieczne są dodatkowe wyjaśnienia.

  Mieszkasz w Kraśniku lub okolicach tego miasta? Potrzebujesz konsultacji z prawnikiem w sprawie, która dotyczy któregoś ze wspomnianych powyżej tematów? Skontaktuj się jak najszybciej z kancelarią odszkodowawczą UBI IUS. Po tym, gdy do nas zadzwonisz lub prześlesz wiadomość mailową, będzie możliwe zorganizowanie Twojego spotkania z prawnikiem. W czasie jego trwania zapoznasz prawnika ze szczegółami swojej sprawy. On zdecyduje wtedy o tym, jakie dalsze działania należy podjąć.

  Kraśnik leży na Lubelszczyźnie (na Wzniesieniach Urzędowskich), na południowy zachód od stolicy regionu. Wzdłuż miasta podzielonego na dwie części (Kraśnik Lubelski i Kraśnik Fabryczny) ciągnie się rzeka Wyżnica. Znajduje się tu zabytkowy, XV-wieczny kościół parafialny wraz z klasztorem, dzwonnicą i klasycystyczną kaplicą, ponadto barokowy kościół św.

  Ducha oraz wzgórze zamkowe z pozostałościami zamku. Działa tu kilka urzędów (Urząd Miasta, Urząd Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, Powiatowy Urząd Pracy), 3 muzea, liczne szkoły, kluby sportowe oraz zakłady przemysłowe (łożysk tocznych, wyrobów gumowych i metalowych).

  Odszkodowania i sprawy bankowe

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!