Powrót

Renta po śmierci byłego męża


Wiele osób, które są przejęte śmiercią bliskiej osoby, nie wie, co zrobić w takiej sytuacji. Osoby, które nie są rozeznane w dziedzinie odszkodowań, mogą napotkać trudności podczas pisania wniosku lub negocjacji z firmą. W takim wypadku chętnie pomogą Ci prawnicy z kancelarii prawnej Ubi ius. Zawodowo zajmujemy się sprawami odszkodowawczymi, dlatego pomożemy Ci uzyskać rentę alimentacyjną po śmierci ukochanej osoby.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Renta po śmierci byłego męża - pomagamy ją uzyskać

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

W jakich okolicznościach można uzyskać rentę po śmierci byłego męża?

Wiedza o tym, że można otrzymać odszkodowanie z tytułu śmierci byłego męża nie jest zbyt powszechna. Tymczasem w pewnych sytuacjach także będący już po rozwodzie wdowiec lub wdowa mają prawo wnosić o wypłacenie im tego rodzaju świadczenia.

Jeżeli wyłączną winą za rozwód sąd obarczył w trakcie rozprawy jedną ze stron sporu, a po rozejściu się dróg małżonków sytuacja finansowa tej, która winy za to nie ponosiła, uległa znacznemu pogorszeniu, sąd ma prawo do nałożenia obowiązku alimentacyjnego na tego z byłych już małżonków, którego winą był rozpad tego związku.

Obowiązek ten może zostać nałożony również wtedy, gdy rozwód został przez sąd orzeczony bez stwierdzenia niczyjej wyłącznej winy jego zaistnienia. Wystarczy, że któreś z byłych już małżonków znajdzie się w wyniku rozwodu w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Trzeba również pamiętać, że jeśli w chwili śmierci byłego męża kobieta miała prawo do otrzymywania od niego alimentów, może ona wystąpić o wypłatę odszkodowania, które zrekompensuje jej tą poniesioną przez nią stratę materialną.

Podamy teraz przykład takiej sprawy, którą zajmowaliśmy się około rok temu. Dotyczy on pani Anny, żony dyrektora jednego oddziałów znanego banku. W trakcie trwania małżeństwa nie pracowała ona zawodowo, poświęcając się całkowicie prowadzeniu domu. Było to możliwe dzięki wysokim zarobkom jej męża, pozwalały one w zupełności na zapewnienie utrzymania obojgu z małżonków.

Pani Anna zorientowała się, że jest zdradzana przez męża i z tego powodu wniosła o rozwód. Efektem rozprawy było wskazanie przez sąd jej męża jako jedynego winnego rozpadu tego małżeństwa. Pani Annie zostały również przez sąd przyznane alimenty. Znalazła się ona bowiem po rozwodzie w trudnej sytuacji materialnej, nie posiadając źródła stałego dochodu.

Cztery miesiące po orzeczeniu rozwodu były już mąż pani Anny zginął w wypadku drogowym. Postanowiła ona wtedy wystąpić o odszkodowanie z tytułu śmierci byłego męża, ponieważ w jej sytuacji życiowej wstrzymanie wypłaty alimentów związane byłoby z drastycznym pogorszeniem się warunków jej bytowania. O pomoc pani Anna zwróciła się do naszej kancelarii. Doprowadziliśmy do tego, że została jej przyznana renta.

Odszkodowania i sprawy bankowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!