Zakres spraw

Nasza Kancelaria działa w kilku dziedzinach

Rolnictwo
OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Jeśli potrzebujesz porady dotyczącej uzyskania odszkodowania z OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, skontaktuj się z naszą kancelarią...

Czytaj więcej
Odszkodowanie z OC rolnika Lublin

Jeśli nastąpi wypadek, należy pamiętać, że istnieje możliwość ubiegania się o stosowne odszkodowanie. Jeśli potrzebujesz pomocy w wyegzekwowaniu odpowiedniego...

Czytaj więcej
Odszkodowanie za wypadek ze zwierzęciem

Niewłaściwy dozór czy całkowity brak kontroli nad zwierzętami w gospodarstwie rolnym często przyczynia się do znaczących uszkodzeń, strat i...

Czytaj więcej
Odszkodowanie za bobry

Bobry znacznie częściej niż kiedyś przyczyniają się do strat na użytkach rolnych. Tego typu spraw jest coraz więcej, gdyż...

Czytaj więcej
Odszkodowanie za wypadek w lesie

Kompleksową pomoc w zakresie odszkodowań za wypadki w lesie uzyskacie Państwo w kancelarii Ubi ius. Zapewniamy rzetelną, solidną obsługę...

Czytaj więcej
Odszkodowanie za zniszczony budynek gospodarczy

Warunkiem niezbędnym do uzyskania przez rolnika odszkodowania za starty poniesione na budynku gospodarczym jest posiadanie ważnej polisy chroniącej przed...

Czytaj więcej
Wypadek na ciągniku odszkodowanie

W imieniu klienta podjęliśmy wszelkie kroki prawne, które umożliwiły nam ubieganie się o należność. Pomogliśmy zgromadzić niezbędną dokumentację z...

Czytaj więcej
Wypadek w gospodarstwie rolnym odszkodowanie

Jeśli podczas żniw, zbiorów lub innych prac w gospodarstwie dojdzie do wypadku, w którym ucierpią ludzie (będą pokaleczeni, ranni)...

Czytaj więcej
Odszkodowania w rolnictwie

Dochodząc odszkodowań z tytułu wypadków w rolnictwie, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Sprawy tego typu często są dość skomplikowane,...

Czytaj więcej

Co warto wiedzieć o odszkodowaniach w rolnictwie?

Odszkodowania w rolnictwie wypłacane są osobom poszkodowanym w wypadkach rolniczych, w wyniku których doszło do rozstroju lub utraty zdrowia, uszkodzenia ciała lub mienia, zniszczenia mienia, a także w przypadku śmierci. Odszkodowania mogą być wypłacane z tytułu ubezpieczenia OC, które jest obowiązkowe dla rolników posiadających grunty o łącznej powierzchni powyżej 1 hektara, z KRUS oraz z dobrowolnego ubezpieczenia NW lub ubezpieczenia na życie. Ubezpieczeniem OC objęci są rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne oraz wszyscy pracujący w tym gospodarstwie, a więc rodzina, pracownicy (w tym także osoby dokonujące doraźnych napraw) oraz inne osoby (np. sąsiedzi pomagający w pracach polowych). Warto podkreślić, że podstawą do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych są jedynie te uszkodzenia, które powstały na skutek zaniechań lub czynności związanych z działalnością rolniczą.  Poszkodowany w wypadku w rolnictwie może ubiegać się o: zwrot kosztów związanych z wypadkiem (kosztów rehabilitacji, leczenia, dojazdów, opieki), zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę uzupełniającą (wyrównującą różnicę w dochodach z okresu sprzed i po wypadku), rentę na zwiększone potrzeby (np. leki, środki opatrunkowe i higieniczne), kapitalizację renty (jednorazowe odszkodowanie), zwrot utraconych zarobków, odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów. Podobnie rodzina zmarłego na skutek wypadku w rolnictwie może ubiegać się o: zwrot kosztów leczenia, a następnie pogrzebu, odszkodowanie, jeśli na skutek śmierci poszkodowanego znacznie pogorszyła się sytuacja życiowa jego najbliższych, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz rentę alimentacyjną dla osób, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny.

Dochodzenie odszkodowań w rolnictwie?

Każdy rolnik, który uległ wypadkowi w trakcie wykonywania prac polowych, może ubiegać się o wypłatę odszkodowania z tego tytułu. Prawo do wystąpienia o wypłatę świadczenia mają również bliscy tych osób, które straciły życie w wyniku wypadku, który miał miejsce w trakcie prowadzenia prac na terenie gospodarstwa rolnego. Pieniądze wypłacone poszkodowanym w wypadku lub członkom ich rodzin pochodzą m.in. z ubezpieczenia OC. W myśl obowiązujących w Polsce przepisów prawa każdy posiadacz ziemi rolnej o powierzchni przekraczającej 1 hektar zobowiązany jest do ubezpieczenia się. Świadczenie może być również wypłacone ze środków pochodzących z KRUS lub indywidualnie opłacanego przez rolnika ubezpieczenia na życie. Warto podkreślić, że ubezpieczenie OC obejmuje nie tylko rodzinę osoby prowadzącej gospodarstwo rolne, ale również zatrudnionych w tym miejscu pracowników, nawet jeśli przebywają oni na jego terenie przez krótki okres czasu, np. w związku z wykonywaniem drobnych napraw. Ubezpieczenie OC może również objąć osoby nie będące rodziną właściciela danego gruntu rolnego. Dotyczy to np. znajomych lub osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie, które pomagają w prowadzeniu gospodarstwa. Odszkodowania w rolnictwie mają za zadanie pokryć wszelkie wydatki związane z leczeniem i późniejszą rehabilitacją, w tym także te dotyczące konieczności dojazdu do ośrodka medycznego. Można również ubiegać się o przyznanie renty. W sytuacji gdy wypadek, do którego doszło na terenie gospodarstwa, spowodował śmierć rolnika, jego rodzina ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów leczenia tej osoby, które zostały poniesione przed jej śmiercią w wyniku odniesionych obrażeń. Możliwe jest również uzyskanie zwrotu pieniędzy wydanych na organizację pogrzebu. Jeśli na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny, to osoba lub osoby, którym wypłacane były te środki finansowe, mogą ubiegać się o rentę alimentacyjną. Odszkodowania w rolnictwie, podobnie jak każdy inny ich rodzaj, wiążą się z procedurą, która dla wielu osób może wydawać się niezrozumiała. Do tego na ostateczne rozwiązanie sprawy można czekać przez długi czas. Wszystko zależy od tego, jaki jest stopień skomplikowania danego przypadku. Warto więc planując ubieganie się o wypłatę takiego odszkodowania zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej. Możesz na nią liczyć, gdy skontaktujesz się z naszą kancelarią Ubi Ius. Pomogliśmy już wielu rolnikom i ich rodzinom, jesteśmy w stanie skutecznie pomóc również Tobie. Zadzwoń do nas lub prześlij wiadomość mailową.

Odszkodowania i sprawy bankowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!