Powrót

Odszkodowanie za zniszczony budynek


Warunkiem niezbędnym do uzyskania przez rolnika odszkodowania za starty poniesione na budynku gospodarczym jest posiadanie ważnej polisy chroniącej przed zdarzeniami losowymi, takimi jak pożar, powódź, huragan, grad, uderzenie pioruna, podtopienie, deszcz nawalny i inne. Dla większości właścicieli gospodarstw takie ubezpieczenie jest obowiązkowe, więc spełnienie tego warunku nie wydaje się problematyczne.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Odszkodowanie po zniszczeniu budynku gospodarczego

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

W jakich okolicznościach rolnik może uzyskać odszkodowanie za zniszczony lub uszkodzony budynek gospodarczy?

Posiadacze budynków gospodarczych, które uległy zniszczeniu w wyniku niesprzyjających zjawisk pogodowych mogą ubiegać się o odszkodowanie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że do wypłaty należnych środków dojdzie, trzeba tylko dopełnić wszystkich niezbędnych formalności.

Przede wszystkim należy zawiadomić ubezpieczyciela o powstałej szkodzie. Istotne jest również udokumentowanie zniszczeń, jeszcze zanim na miejscu pojawi się rzeczoznawca wysłany przez zakład. Musimy również postarać się zabezpieczyć obiekt w taki sposób, by straty nie ulegały powiększeniu. Jeśli zatem doszło do zerwania dachu, to budynek trzeba przykryć plandeką, by deszcz lub wiatr nie dokonały kolejnych zniszczeń.

Kiedy firma ubezpieczeniowa otrzyma zgłoszenie, wyśle na miejsce zdarzenia swojego przedstawiciela, który dokona oględzin szkód, wykona pomiary budynku, sporządzi dokumentację fotograficzną, obejrzy i podda weryfikacji zniszczone materiały. Na etapie oceny warto wspomnieć o wszystkich zauważonych i sfotografowanych zniszczeniach tak, by nic nie zostało pominięte. Rzeczoznawca na podstawie cenników ubezpieczyciela przygotuje kosztorys, który będzie podstawą do późniejszej decyzji i ewentualnej wypłaty rekompensaty.

Zdawać by się mogło, że uzyskanie odszkodowania za zniszczony budynek gospodarczy nie powinno nastręczać większych problemów. Niestety, jak pokazują liczne skargi wpływające do Rzecznika Finansowego, często sprawa nie jest taka prosta. Firmy ubezpieczeniowe notorycznie zaniżają wartości szkód, a jeszcze częściej szukają wybiegów i kruczków prawnych, by w ogóle nie wypłacić należności. Do częstych nieuczciwych praktyk stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe należy pomijanie istotnych pozycji w kosztorysie, potrącanie stawek za tzw. zużycie techniczne czy wreszcie stosowanie wskaźników regionalnych i innych współczynników pozwalających na zaniżania kwot.

Pamiętajmy jednak, że kosztorys sporządzony przez ubezpieczyciela to niejedyny sposób na oszacowanie strat. Można to zrobić również na podstawie tzw. kosztorysu odbudowy. Taki dokument powstaje według kalkulacji aktualnie obowiązujących w budownictwie, jednak dopiero wtedy, gdy poszkodowany rolnik zdecyduje się samodzielnie wyremontować lub naprawić zniszczone mienie.

Odszkodowania powypadkowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!