Powrót

Odszkodowanie za wypadek ze zwierzęciem


Kompleksową pomoc w zakresie odszkodowań za wypadki z udziałem zwierząt uzyskacie Państwo w kancelarii Ubi ius. Zapewniamy rzetelną, solidną obsługę i uczciwe stawki.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Odszkodowanie po wypadku ze zwierzęciem

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

W jakich okolicznościach można uzyskać odszkodowanie za wypadek ze zwierzęciem?

Niewłaściwy dozór czy całkowity brak kontroli nad zwierzętami w gospodarstwie rolnym często przyczynia się do znaczących uszkodzeń, strat i zniszczeń mienia, a także obrażeń wśród ludzi. Pojawiający się nagle na jezdni pies czy kot może spowodować niebezpieczne, a nawet tragiczne w skutkach zdarzenie komunikacyjne.

Oczywiście największe prawdopodobieństwo zdarzenia z  udziałem zwierząt istnieje na obszarach niewielkich osad i wsi. Tutaj wybiegające raptownie na drogę krowy, owce, kozy oraz inne zwierzęta hodowane w gospodarstwach rolnych stwarzają realne zagrożenie wypadkiem. Wpadając pod koła, powodują uszkodzenia samochodów, a co nieraz prowadzi do obrażeń ciała kierowcy i pasażerów.

Do groźnych sytuacji doprowadzają niektórzy lekkomyślni właściciele czworonogich pupilów również w miastach. Szczególnie duże i silne psy wyprowadzane na spacery bez smyczy i kagańca mogą przyczyniać się do przykrych, a czasem nawet wymagających interwencji specjalnych służb (straży miejskiej, policji, pogotowia) wypadków.

Jeśli wybiegające niespodziewanie na drogę zwierzę spowoduje wypadek, należy w pierwszej kolejności zidentyfikować jego właściciela. W razie szczególnych okoliczności (gdy są osoby poważnie poszkodowane, ranne lub ofiary śmiertelne)  trzeba wezwać pogotowie i policję. Funkcjonariusze z najbliższego komisariatu muszą też zostać wezwani wtedy, gdy właściciel zwierzęcia, kwestionuje, podaje w wątpliwość okoliczności wypadku lub nie poczuwa się do winy.

W pozostałych  sytuacjach wystarczające powinno okazać się spisanie wraz z właścicielem zwierzęcia oświadczenia o okolicznościach wypadku. W dokumencie należy podać miejsce i datę zdarzenia, opisać uszkodzenia samochodu lub innych, przewożonych przedmiotów, wskazać świadków. Oświadczenie muszą podpisać obie strony (poszkodowany i sprawca), a jeśli jest to możliwe – również świadkowie.

Jeśli dysponujecie Państwo aparatem fotograficznym (choćby takim w telefonie komórkowym), warto zrobić zdjęcia przedstawiające:

  •  ogólny zarys miejsca zdarzenia wraz z ujętym pojazdem,
  •  zwierzę, które doprowadziło do wypadku,
  •  uszkodzenia pojazdu lub mienia.

Firma Ubi ius świadczy kompleksową pomoc w sprawach o odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Sprawdzamy wszelkie możliwości uzyskania rekompensat z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń mienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczeń na życie. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Odszkodowania powypadkowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!