Powrót

Odszkodowanie z OC rolnika Lublin


Jeśli podczas żniw, zbiorów lub innych prac w gospodarstwie dojdzie do wypadku, w którym ucierpią ludzie (będą pokaleczeni, ranni) to pierwszym odruchem jest z reguły zwrócenie się o pomoc do lekarza w szpitalu lub najbliższej placówce opieki medycznej. Podobnie, gdy chcemy z powodu tego samego wypadku domagać się odszkodowania, powinniśmy udać się do profesjonalnej firmy odszkodowawczej Ubi ius, w której doświadczony prawnik udzieli nam rzetelnych informacji na temat przysługujących roszczeń.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Odszkodowanie po wypadku z OC rolnika Lublin

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

W jakich okolicznościach można uzyskać odszkodowanie z OC rolnika?

W roku 2003 w życie weszła ustawa, która mówi o tym, że każda osoba, która zajmuje się działalnością rolniczą i ma ziemię, która swoją wielkością przekracza 1 hektar, ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Co więcej, jeśli rolnik prowadzi gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązek posiadania OC dotyczy go nawet wtedy, jeśli powierzchnia jego gruntów jest mniejsza.

Wypadki podczas pracy na roli zdarzają się dosyć często, dlatego OC rolnika jest obowiązkowe. Ma ono na celu pokryć koszty odszkodowania osobom, które poniosły szkodę na przykład w wyniku pracy na gospodarstwie rolnym. OC ma na celu chronić także interes właściciela gruntów, ponieważ ma ono pokrywać nawet bardzo duże koszta naprawienia szkód osobowych i majątkowych, dzięki czemu rolnik nie będzie musiał pokrywać ich z własnych funduszy.

OC rolnika ma pokrywać szkody, takie jak uszkodzenia ciała, uszkodzenie mienia, a także śmierć i wiele innych. W celu uzyskania takiego odszkodowania należy w odpowiedni sposób udokumentować szkodę i udowodnić, że powstała ona w wyniku wykonywania czynności, które są bezpośrednio związane z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Jeśli nastąpi wypadek, należy pamiętać, że istnieje możliwość ubiegania się o stosowne odszkodowanie. Jeśli potrzebujesz pomocy w wyegzekwowaniu odpowiedniego odszkodowania z OC rolnika, zgłoś się do kancelarii prawnej Ubi ius w Lublinie. Nasi doświadczeni prawnicy rozpatrzą Twoją sytuację oraz pomogą uzyskać adekwatne do poniesionej szkody odszkodowanie z OC rolnika.

Odszkodowania i sprawy bankowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!