Powrót

Dochodzenie odszkodowań dla rolników


Dochodząc odszkodowań z tytułu wypadków w rolnictwie, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Sprawy tego typu często są dość skomplikowane, a zawiłe sformułowania prawne okazują się niezrozumiałe dla poszkodowanych. Towarzystwa ubezpieczeniowe bazując na niewiedzy zgłaszających się do nich osób, zaniżają wysokość odszkodowań. Oferujemy swoją pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów potrzebnych do zgłoszenia roszczenia. Pomagamy w oszacowaniu szkód. Zajmujemy się też specjalistycznym doradztwem dotyczącym dochodzenia odszkodowań za wypadki rolnicze, a także za wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, odszkodowań za błędy medyczne oraz inne.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Odszkodowania powypadkowe w rolnictwie

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

W jakich okolicznościach rolnik może uzyskać odszkodowanie?

Odszkodowania w rolnictwie wypłacane są osobom poszkodowanym w wypadkach rolniczych, w wyniku których doszło do rozstroju lub utraty zdrowia, uszkodzenia ciała lub mienia, zniszczenia mienia, a także w przypadku śmierci. Odszkodowania mogą być wypłacane z tytułu ubezpieczenia OC, które jest obowiązkowe dla rolników posiadających grunty o łącznej powierzchni powyżej 1 hektara, z KRUS oraz z dobrowolnego ubezpieczenia NW lub ubezpieczenia na życie. Ubezpieczeniem OC objęci są rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne oraz wszyscy pracujący w tym gospodarstwie, a więc rodzina, pracownicy (w tym także osoby dokonujące doraźnych napraw) oraz inne osoby (np. sąsiedzi pomagający w pracach polowych). Warto podkreślić, że podstawą do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych są jedynie te uszkodzenia, które powstały na skutek zaniechań lub czynności związanych z działalnością rolniczą.

Poszkodowany w wypadku w rolnictwie może ubiegać się o: zwrot kosztów związanych z wypadkiem (kosztów rehabilitacji, leczenia, dojazdów, opieki), zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę uzupełniającą (wyrównującą różnicę w dochodach z okresu sprzed i po wypadku), rentę na zwiększone potrzeby (np. leki, środki opatrunkowe i higieniczne), kapitalizację renty (jednorazowe odszkodowanie), zwrot utraconych zarobków, odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów.

Odszkodowania powypadkowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!