Zakres spraw

Nasza Kancelaria działa w kilku dziedzinach

Medycyna
Odszkodowanie za uszkodzenie wzroku

Ustalenie, a w konsekwencji uzyskanie należnego odszkodowania za uszkodzenie wzroku nie jest kwestią łatwą. Trudności nastręcza przede wszystkim właściwe...

Czytaj więcej
Odszkodowanie za złamany nos

Niekiedy z pozoru drobny uraz może mieć bardzo poważne konsekwencje. Tak bywa ze stłuczeniami nosa, które powstają podczas uprawiania...

Czytaj więcej
Odszkodowanie za złamaną rękę

Ustawa dotycząca utrzymania czystości i porządku w gminach zobowiązuje właścicieli nieruchomości do uprzątania zanieczyszczeń, śniegu, lodu, błota na chodnikach,...

Czytaj więcej
Odszkodowanie za złamaną nogę

Wśród urazów, które zdarzają się dosyć często, wymienić należy złamania. Do poważnego w skutkach obrażenia może dojść w banalnych...

Czytaj więcej
Złamanie kręgosłupa odszkodowanie

Po ciężkich przejściach, długotrwałej hospitalizacji i wielu miesiącach trudności w normalnym funkcjonowaniu pan Mariusz postanowił, że będzie ubiegał się...

Czytaj więcej
Ucięty opuszek palca odszkodowanie

Zazwyczaj wystarczy krótka chwila, moment nieuwagi, by doszło do nieszczęśliwego wypadku, którego konsekwencje odczuwamy jeszcze długo po samym zdarzeniu....

Czytaj więcej
Odszkodowanie za uraz psychiczny

Statystyki dotyczące wypadków drogowych w Polsce nie napawają optymizmem. Codziennie w wyniku nieszczęśliwych wydarzeń ginie kilkanaście osób, a nawet...

Czytaj więcej
Odszkodowanie owariektomia

Pomagamy wywalczyć odszkodowanie za usunięcie jajnika. Niekiedy nieprawidłowo przeprowadzane w trakcie leczenia procedury i błędy lekarskie prowadzą do dramatycznych...

Czytaj więcej
Odszkodowanie za usunięcie jajnika

Pomagamy wywalczyć odszkodowanie za usunięcie jajnika. Niekiedy nieprawidłowo przeprowadzane w trakcie leczenia procedury i błędy lekarskie prowadzą do dramatycznych...

Czytaj więcej

Odszkodowania za błędy medyczne

Błędy w sztuce lekarskiej bywają popełniane przez pracowników służb i placówek medycznych, a zatem lekarzy, pielęgniarki, położne, stomatologów, ratowników medycznych, instrumentariuszy, techników farmacji oraz inne osoby spośród personelu medycznego. Błędy tego typu to nieumyślne lub umyślne zaniedbania albo działania, które są przyczyną zawinionej szkody, jaką ponosi z tego powodu pacjent. Może to być rozstrój zdrowia, poważne jego uszkodzenie, zaburzenie pracy narządu albo śmierć. Co istotne, błąd lekarski jest wykroczeniem poza ogólnie przyjęte zasady i normy wiedzy medycznej. Może on polegać na: błędzie diagnostycznym, czyli postawieniu błędnej diagnozy, niepoprawnym odczytaniu wyników badań, ich niezleceniu albo niezidentyfikowaniu choroby, błędzie organizacyjnym placówki zdrowia, czyli niewłaściwej organizacji procesu leczenia, błędzie wykonawczym – nieodpowiednim wypełnianiu wskazań terapeutycznych i diagnostycznych oraz błędzie terapeutycznym – wyborze nieodpowiedniego (za słabego lub zbyt inwazyjnego) sposobu leczenia lub środków, takich jak lekarstwa.

Ubiegając się o odszkodowanie za błąd w sztuce medycznej, poszkodowany powinien przygotować wszystkie wyniki, karty informacyjne leczenia szpitalnego, faktury i rachunki za środki medyczne i pozostałą dokumentację z procesu leczenia oraz udowodnić koszty związane z poniesioną szkodą.

Postępowanie odszkodowawcze za błędy lekarskie nie należy do najprostszych. Są to z reguły skomplikowane sprawy, a procesy ciągną się miesiącami. Zazwyczaj pacjent występuje przeciwko zorganizowanej, dużej instytucji lub placówce, jaką jest np. szpital. Takie spory wymagają właściwego przygotowania, wielu lat doświadczeń oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu medycyny i prawa. W takim przypadku warto zwrócić się o pomoc do profesjonalistów. Nasza kancelaria gwarantuje pełną pomoc, jeśli chodzi o odszkodowania za błędy medyczne. W imieniu Klienta działamy szybko i sprawnie. Rzetelnie sporządzamy potrzebną dokumentację, troszczymy się o dobro Klienta. Staramy się uzyskać jak najwyższą kwotę odszkodowania, renty czy zadośćuczynienia. Poza tym w razie potrzeby nawiązujemy współpracę z lekarzami i specjalistami w dziedzinie medycyny. Ich pomoc pozwala nam solidnie przeanalizować dany przypadek, dzięki czemu możemy zaplanować efektywną strategię działania.

Kancelaria UBI-IUS świadczy swoje usługi na terenie całej Lubelszczyzny, a więc między innymi miast, takich jak Biłgoraj, Hrubieszów czy Zamość.

Odszkodowania i sprawy bankowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!