Powrót

Złamane żebra odszkodowanie


Priorytetem jest dla nas zaufanie i zadowolenie naszych Klientów. Z tego powodu do każdej powierzanej nam sprawy podchodzimy indywidualnie. Zatrudniamy wyłącznie profesjonalnych prawników z dużym doświadczeniem, kompetencjami i wiedzą w dziedzinie odszkodowań.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Złamane żebro - jak uzyskać odszkodowanie

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

W jakich okolicznościach można uzyskać odszkodowanie za złamane żebro?

Do złamania żebra dochodzi bardzo często podczas wypadków komunikacyjnych, na skutek ucisku pasem bezpieczeństwa na klatkę piersiową. Niekiedy do takiego urazu dochodzi również podczas udzielania pierwszej pomocy. Za złamane żebro przysługuje odszkodowanie, które ma zrekompensować poniesiony ból oraz straty związane bezpośrednio z uszczerbkiem na zdrowiu oraz pogorszoną się sytuacją życiową, która była efektem wypadku. Prawo do odszkodowań lub świadczeń przysługuje:

  • Osobom, które są objęte ubezpieczeniem społecznym – w sytuacjach, które są wskazane w ustawach. ZUS, KRUS w przypadku wypadku przy pracy.
  • Osobom objętym ubezpieczeniem dobrowolnym – Ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i następstw nieszczęśliwych wypadków(NW, NNW), Ubezpieczenie na życie.
  • Osobom poszkodowanym nie z własnej winy na skutek działań (lub zaniechań) osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi zasadami w prawie (z prywatnych środków sprawcy zdarzenia, z prywatnych środków firmy odpowiedzialnej za zaistnienie szkody, a także z OC sprawcy zdarzenia.

Odszkodowanie z OC obejmuje wiele roszczeń, które w zależności od indywidualne sytuacji poszkodowanego mają na celu naprawę przykrych dla poszkodowanego skutków wypadku. Odszkodowanie za złamane żebro obejmuje:

  • Zwrot kosztów leczenia, zakupu leków, wizyt u różnego rodzaju lekarzy specjalistów, kosztów związanych ze specjalnym odżywianiem podczas leczenia, przygotowania do powrotu do pracy lub zmiany zawodu.
  • Zadośćuczynienie, które ma na celu naprawę bólu i krzywdy moralnej, których doświadczył poszkodowany, a które miały bezpośredni wpływ na pogorszenie się jego zdrowia i sytuacji życiowej.

Należy pamiętać, że oszacowanie wielkości strat i uszczerbku na zdrowiu jest bardzo skomplikowane, dlatego warto skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej Ubi Ius. Zapraszamy do kontaktu i konsultacji prawnej.

Zajmujemy się też:

  • uszkodzenie żeber odszkodowanie
  • zniekształcenie klatki piersiowej odszkodowanie
  • uszkodzenie mostka odszkodowanie
  • zapalenie kości mostka odszkodowanie

Odszkodowania powypadkowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!