Powrót

Otrzymałeś zaniżone odszkodowanie z PZU?


Priorytetem jest dla nas zaufanie i zadowolenie naszych Klientów. Z tego powodu do każdej powierzanej nam sprawy podchodzimy indywidualnie. Zatrudniamy wyłącznie profesjonalnych prawników z dużym doświadczeniem, kompetencjami i wiedzą w dziedzinie odszkodowań.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Pomoc w uzyskaniu wyższego odszkodowania z PZU

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Jak można uzyskać wyższe odszkodowanie z PZU?

W porównaniu do państw Europy zachodniej ceny za ubezpieczenia OC są dość niskie. Wpływa to na gorszą jakość obsługi szkód. Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo mocno zaniżają odszkodowania. Często robią to niezgodnie z prawem. Gdy ma miejsce kolizja lub wypadek, do którego dochodzi nie z naszej winy, szkodę zgłasza się ubezpieczycielowi sprawcy. Kolejnym krokiem jest wysłanie przez ubezpieczyciela rzeczoznawcy, który dokonuje oględzin powstałych strat. Gotowy kosztorys stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania, które na ogół rozliczane jest gotówką.

Osoba poszkodowana otrzymuje pieniądze w błyskawicznym tempie, co wpływa na to, iż nie zastanawia się czy jest ona adekwatna do powstałych uszkodzeń i poniesionych strat. Niestety ubezpieczyciele często wypłacają zaniżone odszkodowania OC. W takiej sytuacji można sprzedać roszczenie firmie, która zajmie się negocjacjami z ubezpieczycielem. Zaletą tego rozwiązania jest to, iż nie tracimy cennego czasu, a także nie musimy martwić się formalnościami, lub ewentualnym wynikiem postępowania.

Czemu warto dochodzić wyższego odszkodowania z PZU?

W przypadku dochodzenia roszczeń na własną rękę musimy wziąć pod uwagę to, że będziemy mieli sporo dokumentów do wypełnienia i czynności do wykonania. Pierwszym krokiem jest wystąpienie do ubezpieczyciela o przesłanie kopii dokumentów z akt szkody. Wniosek powinien mieć formę pisemną-może zostać wysłany pocztą lub mailem. Po otrzymaniu kserokopii wszystkich dokumentów należy zwrócić uwagę na kosztorys sporządzony przez ubezpieczyciela. Bardzo istotne jest dokładne prześledzenie cen za podzespoły. Towarzystwa ubezpieczeniowe nagminnie umieszczają w kosztorysach ceny zamienników, które są znacznie tańsze od oryginalnych części. Zaniżone odszkodowania komunikacyjne OC (wypłacane przez PZU) to także wynik tego, że nie uwzględnia się całego zakresu uszkodzeń, a także utraty wartości rynkowej pojazdu. Jeśli w swoim kosztorysie zauważymy wyżej opisane problemy, to najprawdopodobniej otrzymaliśmy zaniżone odszkodowanie z AC lub OC. W takiej sytuacji powinniśmy podjąć walkę, dokonując sprzedaży roszczenia lub korzystając z usług naszej kancelarii.

Odszkodowania powypadkowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!