Powrót

Odszkodowanie za błędną diagnozę lekarską


Błędna diagnoza lekarska może nastąpić wskutek nieodpowiedniej interpretacji badań. Lekarz, który postawił błędną diagnozę lekarską powinien ponieść konsekwencje swojej decyzji i wynikających z tego uszczerbków na zdrowiu pacjenta.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Błędna diagnoza lekarska - jak uzyskać odszkodowanie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  W jakich okolicznościach można uzyskać odszkodowanie za błędną diagnozę lekarską?

  Odpowiedzialność lekarza, za powyższy błąd może być oceniany w drodze postępowania cywilnego, a także przez Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. W art. 445 § 1 k.c. widnieje zapis, który przewiduje naprawienie krzywdy pacjenta. W przypadku uszkodzenia ciała lub doprowadzenia do rozstroju zdrowia pacjenta z winy lekarza, istnieje możliwość przyznania poszkodowanemu przez sąd określonej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

  W jakich przypadkach można mówić o błędnej diagnozie? Wtedy, kiedy dochodzi do zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu pacjenta lub jego śmierci, wynikającego z niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną:

  • diagnozy – podczas, gdy spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo doprowadziła do opóźnienia właściwych metod leczenia, wpływając na rozwój choroby,
  • leczenia m.in. zabiegu operacyjnego,
  • zastosowania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

  Z wnioskiem do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych mogą wystąpić:

  • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy – w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub pogorszenia się stanu zdrowia,
  • spadkobierca pacjenta – w przypadku śmierci pacjenta.

  W kwestiach spornych dotyczących odszkodowania za błędną diagnozę polecamy Państwu usługi naszej kancelarii. Spotkacie się u nas z profesjonalnym doradztwem i rzetelną pomocą we wszystkich sprawach dotyczących rekompensat.

  Odszkodowanie pomoc prawna

  Masz pytania w sprawie odszkodowań? Skontaktuj się z nami!

  TELEFON
  600 096 744

  E-MAIL
  odszkodowania@ubiius.pl

  Odszkodowania i sprawy bankowe

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!