Powrót

Odszkodowanie za błędną diagnozę lekarską


Błędna diagnoza lekarska może nastąpić wskutek nieodpowiedniej interpretacji badań. Lekarz, który postawił błędną diagnozę lekarską powinien ponieść konsekwencje swojej decyzji i wynikających z tego uszczerbków na zdrowiu pacjenta.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Błędna diagnoza lekarska - jak uzyskać odszkodowanie

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

W jakich okolicznościach można uzyskać odszkodowanie za błędną diagnozę lekarską?

Odpowiedzialność lekarza, za powyższy błąd może być oceniany w drodze postępowania cywilnego, a także przez Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. W art. 445 § 1 k.c. widnieje zapis, który przewiduje naprawienie krzywdy pacjenta. W przypadku uszkodzenia ciała lub doprowadzenia do rozstroju zdrowia pacjenta z winy lekarza, istnieje możliwość przyznania poszkodowanemu przez sąd określonej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

W jakich przypadkach można mówić o błędnej diagnozie? Wtedy, kiedy dochodzi do zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu pacjenta lub jego śmierci, wynikającego z niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną:

  • diagnozy – podczas, gdy spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo doprowadziła do opóźnienia właściwych metod leczenia, wpływając na rozwój choroby,
  • leczenia m.in. zabiegu operacyjnego,
  • zastosowania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

Z wnioskiem do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych mogą wystąpić:

  • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy – w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub pogorszenia się stanu zdrowia,
  • spadkobierca pacjenta – w przypadku śmierci pacjenta.

W kwestiach spornych dotyczących odszkodowania za błędną diagnozę polecamy Państwu usługi naszej kancelarii. Spotkacie się u nas z profesjonalnym doradztwem i rzetelną pomocą we wszystkich sprawach dotyczących rekompensat.

Odszkodowanie pomoc prawna

Masz pytania w sprawie odszkodowań? Skontaktuj się z nami!

TELEFON
600 096 744

E-MAIL
odszkodowania@ubiius.pl

Odszkodowania i sprawy bankowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!