Powrót

Choroba zawodowa, odszkodowanie


W przypadku dochodzenia odszkodowań pomagamy w ustalaniu odpowiedzialności, gromadzeniu dokumentacji medycznej, akt z instytucji państwowych (sądów, prokuratury, policji) i dowodów, w uzyskaniu opinii i oceny skutków choroby przez lekarzy specjalistów. Ponadto gwarantujemy weryfikację orzeczeń towarzystw ubezpieczeniowych i ZUS-u oraz pełne doradztwo.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Choroby zawodowe jakie można uzyskać odszkodowanie

jakie świadczenia przysługują

W jakich okolicznościach można uzyskać odszkodowanie za chorobę zawodową?

Choroba zawodowa to choroba spowodowana działaniem w miejscu pracy szkodliwych dla zdrowia czynników lub sposobem wykonywania obowiązków. Wśród wymienianych w wykazie chorób zawodowych znalazły się m. in. zatrucia, choroby skóry, pylice i choroby płuc, schorzenia narządu ruchu i głosu, choroby obwodowego układu nerwowego, choroby zakaźne i pasożytnicze oraz nowotwory złośliwe powstałe w wyniku działania substancji rakotwórczych na terenie miejsca pracy.

Najczęściej informacja o podejrzeniu choroby zawodowej wpływa do lekarza orzecznika ZUS za pośrednictwem lekarza medycyny pracy lub samego pracownika, rzadziej pracodawcy. Świadczenia z tytułu chorób zawodowych są często takie same jak dla wypadku przy pracy i wypłaca się je z ubezpieczenia wypadkowego.

Odszkodowania i sprawy bankowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!