Powrót

Zaniżone Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?


Zdajemy sobie sprawę, że towarzystwa ubezpieczeniowe często zaniżają wysokość należnych poszkodowanym świadczeń, dlatego nasza firma zajmuje się kompleksową pomocą w odzyskiwaniu odszkodowań za wypadki komunikacyjne.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym ?

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

W jakich okolicznościach można uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

W wypadkach drogowych najczęściej udział biorą pojazdy mechaniczne oraz pozostali uczestnicy ruchu, np. piesi. Niefortunne zdarzenia często prowadzą do poważnych uszkodzeń samochodów, a nierzadko również obrażeń ciała oraz śmierci osób.

Polskie prawo nakłada na osobę odpowiedzialną za wyrządzenie szkody (wypadku) obowiązek naprawienia jej skutków. Z reguły za uszkodzenia rzeczy i mienia, za cierpienie psychiczne, fizyczne lub inny rodzaj krzywdy wypłaca się świadczenie odszkodowawcze lub ustala się sposób zadośćuczynienia. Oferujemy swoją pomoc w zakresie dochodzenia utraconych dochodów, zwrotu kosztów poniesionych na leczenie, a także podczas ubiegania się o rentę na zwiększone potrzeby (wynikające z konieczności zakupu leków i innych środków potrzebnych do poprawy zdrowia) lub uzupełniającą (wyrównującą różnicę w dochodach sprzed i po wypadku).

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne na ogół odzyskiwane są z OC sprawcy. Dlatego pierwszy etap podczas ubiegania się o tego typu świadczenia to zgłoszenie szkody odpowiedniemu ubezpieczycielowi. W ramach naszych usług pomagamy ustalić ubezpieczyciela sprawcy kolizji lub wypadku nawet wówczas, gdy nie dysponują Państwo odpowiednimi danymi z jego polisy.

O odszkodowanie można ubiegać się w przypadku szkody rzeczowej (majątkowej), takiej jak zniszczenie pojazdu, odzieży lub innego mienia (np. bagażu, przewożonych przedmiotów). Ponadto starać można się również o zwrot kosztów za holowanie, parkowanie uszkodzonego pojazdu, jego naprawę oraz kosztów poniesionych na auto zastępcze.

Odszkodowanie należy się również, jeśli doszło do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo śmierci. W dwóch pierwszych wypadkach poszkodowany ma prawo domagać się pokrycia kosztów leczenia, czyli środków wydanych na leki, środki higieniczne i opatrunkowe, przyrządy i zabiegi rehabilitacyjne, sprzęt ortopedyczny, pobyty szpitalne, specjalistyczne konsultacje, opiekę podczas leczenia, dojazdy do ośrodków medycznych, ewentualne przystosowanie mieszkania oraz przygotowanie do nowego zawodu. Co ważne, wszystkie roszczenia powinny być udokumentowane.

W przypadku śmierci osoba ponosząca koszty wcześniejszego leczenia, a później uroczystości pogrzebowej, przewozu zwłok, kremacji, zakupu wieńców, nekrologów, trumny, miejsca na cmentarzu, nagrobka i organizacji stypy – również ma prawo żądać zwrotu. Dodatkowo osobom najbliższym, czyli rodzicom, rodzeństwu, dzieciom zmarłego należy się odszkodowanie, jeśli z powodu śmierci pogorszyła się ich sytuacja życiowa. Natomiast w przypadku, gdy na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny wobec dzieci, współmałżonka czy innych krewnych, wówczas mogą oni domagać się wypłaty renty odszkodowawczej. Prawo do niej mają także dzieci zmarłego urodzone już po jego śmierci.

Odszkodowania powypadkowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!