Powrót

Odszkodowanie za błąd lekarski przy leczeniu zawału serca


Jeśli z powodu mylnie postawionej diagnozy podczas zawału serca lub braku natychmiastowego wszczęcia procedury medycznej doszło do uszczerbku na zdrowiu pacjenta, to odpowiedzialność za taki stan spoczywa na lekarzu, który nieprawidłowo rozpoznał chorobę albo wdrożył niewłaściwy sposób leczenia. Działamy sprawnie i szybko. Solidnie przygotowujemy niezbędną dokumentację, dbamy o interes klienta.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Odszkodowanie za złe leczenie zawału serca

Odszkodowanie za zawał serca, mylną diagnozę lub nieprawidłowe leczenie zawału

W jakich okolicznościach można uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski przy leczeniu zawału?

Bywa też tak, że nawet gdy prawidłowo zdiagnozowano zawał serca, leczenie szpitalne przebiega zbyt wolno, opieszale, wdrażane jest z opóźnieniem. Jeśli taka sytuacja prowadzi do utraty zdrowia, to odpowiedzialność spoczywa na personelu placówki. W tak poważnych schorzeniach opóźnienie procedur medycznych nawet o kilka godzin może powodować trwałe, poważne i nieodwracalne skutki dla zdrowia pacjenta. Wówczas należy ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, pozywając szpital lub wnioskując u ubezpieczyciela placówki o wypłatę należnej rekompensaty. Jeśli na skutek zaniedbań doszło do śmierci osoby po zawale serca, wtedy bliscy pacjenta mogą starać się o odszkodowanie.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Przede wszystkim należy zdobyć pełną dokumentację medyczną z tych placówek opieki zdrowotnej, w których leczony był pacjent po zawale serca. Wzór wniosku dla ubiegających się o wydanie tego typu dokumentacji można pobrać na naszej stronie.

Dostęp do pełnej dokumentacji medycznej umożliwia zanalizowanie sprawy w zakresie szans na uzyskanie odszkodowania od placówki medycznej. Wstępne rozpatrzenie danego przypadku jest bezpłatne i nie oznacza wszczęcia całego procesu ani zawarcia zobowiązującej umowy. Decyzję taką możecie Państwo podjąć w późniejszym terminie.

Odszkodowania i sprawy bankowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!