Co to jest zadośćuczynienie za śmierć i ile wynosi?

09.09.2020 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Co to jest zadośćuczynienie za śmierć i ile wynosi?

Żadne środki pieniężne nie zrekompensują śmierci bliskiej osoby. Jednakże warto się o nie ubiegać, gdyż mogą złagodzić ból, jakiego doznała rodzina oraz np. pokryć koszty pogrzebu. Celem zadośćuczynienia jest naprawienie szkody o charakterze niematerialnym oraz złagodzenie cierpienia po utracie członka rodziny.

Dlatego rodziny, które utraciły jednego z członków rodziny, mogą ubiegać się o zwrot kosztów związanych z organizacją pogrzebu, rentę alimentacyjną, zadośćuczynienie za krzywdę, zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego, odszkodowanie. Tego typu rekompensaty mogą być przyznawane członkom rodziny, którzy mieli ważną więź z ofiarą zdarzenia np. dziecku, małżonkowi. Inni członkowie rodziny np. dziadek lub rodzeństwo mogą również ubiegać się o środki po wykazaniu więzi, jaka ich łączyła.

 

Jakie kwoty są przyznawane członkom rodziny?

Według obliczeń Komisji Nadzoru Finansowego osobom które straciły bliską osobę w nieszczęśliwym wypadku lub czynu niedozwolonego przysługiwały takie kwoty brutto:

W przypadku śmierci członka rodziny:

  • Dla małżonka – 77.7 tys. zł/ 80 tys. zł.
  • Dla rodzica – 73,2 tys. zł/ 70,0 tys. zł Dla dziecka – 62,1 tys. zł/ 60,0 tys. zł Dla rodzeństwa – 31,0 tys. zł/ 29,5 tys. zł

W przypadku śmierci (z uwzględnieniem wieku dziecka):

  • Do 18 lat- 71,3 tys. zł
  • Od 19 do 26 lat- 51,9 tys. zł
  • Powyżej 26 lat- 40,6 tys. zł

Inne okoliczności:

  • Wspólne gospodarstwo + 8,8 tys. zł
  • Śmierć obojga rodziców +10,0 tys. zł
  • Dla jedynaka +10,0 tys. zł

Jak widać powyżej, podczas ustalania wysokości zadośćuczynienia za śmierć członka rodziny brane są pod uwagę różne czynniki i okoliczności. Między innymi pokrewieństwo i więź, wiek dziecka, kondycja psychiczna i inne.

Pomagamy uzyskać wysokie zadośćuczynienie

Skontaktuj się z nami!

TELEFON
600 096 744

E-MAIL
odszkodowania@ubiius.pl