Złamany nos w szkole odszkodowanie

11.10.2020 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Złamany nos w szkole odszkodowanie

Do wypadków w szkołach i przedszkolach dochodzi coraz częściej. Zazwyczaj poszkodowani to uczniowie. Oczywiście nie da się uniknąć niebezpiecznych sytuacji, tym bardziej że placówki oświatowe to miejsca specyficzne, w których trudno przewidzieć wszystkie reakcje i zachowania nieletnich.

Władze powinny starać się ograniczyć i w miarę możliwości wyeliminować zagrożenia, a także zadbać o to, by w razie wypadku zredukować negatywne skutki i następstwa. Właśnie dlatego rodzicom najczęściej oferuje się grupowe ubezpieczenia NNW dla dzieci, które pozwalają ubiegać się o odszkodowanie za złamany nos, zwichnięty nadgarstek, skręconą kostkę albo inne następstwo nieszczęśliwego zajścia.

Pod pojęciem wypadku rozumie się nagłe zakłócenie funkcjonowania organizmu lub uszkodzenie ciała, które przyczynia się do powstania uszczerbku na zdrowiu, a niekiedy nawet utraty życia. Gdy takie zdarzenie dotyczy ucznia, ubezpieczenie obejmuje zarówno sytuacje na terenie samej szkoły lub innej placówki oświatowej, jak i podczas przerw, wyjazdów na wycieczki. Choć nie wszyscy rodzice o tym wiedzą, takie ubezpieczenie jest dobrowolne i nie musimy decydować się na nie, jeśli wykupiliśmy dla dziecka inną polisę indywidualną.

 

Odszkodowanie grupowe w przypadku złamanego nosa, co warto wiedzieć?

Zakres i warunki ubezpieczenia grupowego to wynik ustaleń między dyrekcją szkoły a towarzystwem ubezpieczeniowym. Zazwyczaj stawki składek wydają się bardzo atrakcyjne, więc na opłatę decyduje się wielu rodziców. Niestety, z reguły najtańsza oferta wcale nie jest korzystna (np. obejmuje ubezpieczenie dziecka tylko w czasie, gdy przebywa w szkole, a nie przez całą dobę). Suma takiego ubezpieczenia jest niska, a w związku z tym kwota odszkodowania (za złamany nos, rękę, nogę lub inny uszczerbek na zdrowiu) wypłacanego po wypadku również okazuje się niezadowalająca.

Bezpośrednio po wypadku pielęgniarka szkolna albo ktoś z personelu powinien udzielić uczniowi pierwszej pomocy. W przypadku złamanego nosa należy zatamować krwotok, przyłożyć zimny okład z lodu lub mokrego ręcznika, usadzić poszkodowanego z głową pochyloną do przodu i jak najszybciej wezwać lekarza albo udać się z dzieckiem na pogotowie. Dyrekcja powinna ponadto powiadomić o całym zdarzeniu rodziców oraz organ nadrzędny, a także po zabezpieczeniu miejsca wypadku powołać specjalny zespół oraz przygotować protokół powypadkowy. Procedura ta okazuje się niezwykle ważna, gdyż sporządzona dokumentacja będzie podstawą do ubiegania się o odszkodowanie za złamany nos.

Gdy mały pacjent będzie już pod fachową opieką specjalistów, rodzice powinni zgłosić szkodę i wniosek do firmy ubezpieczeniowej, z którą szkoła zawarła umowę. Niestety często dopiero wtedy opiekunowie dowiadują się, na jak niekorzystne warunki się zgodzili, wpłacając składkę. Słabe polisy, nawet przy rozległym urazie i dużym uszczerbku na zdrowiu, gwarantują śmiesznie niskie kwoty odszkodowań.

 

Czy można dochodzić odszkodowania za złamany nos od szkoły?

Pamiętajmy także, że odszkodowania za złamany nos możemy domagać się od samej szkoły, jeśli w jakimkolwiek zakresie nie dopełniła obowiązków, przyczyniła się do powstania szkody, nie zapewniła należytej opieki zarówno podczas lekcji, zajęć dodatkowych, jak i przerw.

Dowiedz się też więcej na temat odszkodowań za złamany nos: https://ubiius.pl/sprawy/odszkodowanie-za-zlamany-nos-lublin/