Czy wypłacono mi zaniżone odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?

21.08.2020 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Czy wypłacono mi zaniżone odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?

Każdy, kto posiada uprawnienia do kierowania samochodem, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że może stać się uczestnikiem niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Nawet najlepsze umiejętności kierowcy nie są gwarancją, że coś takiego się nie wydarzy.

Pewnego dnia możemy trafić na swojej drodze na nieostrożnego kierowcę, który spowoduje wypadek. Jeśli brałeś w nim udział, a za winnego jego spowodowania został uznany kierujący innym pojazdem, masz prawo do ubiegania się o wypłatę odszkodowania. Powinno zostać ono wypłacone z polisy sprawcy wypadku. W teorii cała procedura wygląda prosto- firma ubezpieczeniowa dokonuje oceny stopnia uszkodzenia auta i na tej podstawie ustala wysokość wypłaconego świadczenia, którego zadaniem jest pokrycie wszystkich strat. W praktyce bywa jednak różnie. Nie należy do rzadkości sytuacja, w której uczestnikowi wypadku wypłacone zostaje zbyt niskie odszkodowanie, aby umożliwiło całkowite naprawienie szkód.

Firmy ubezpieczeniowe wykorzystują dla swoich korzyści ogólnie niski poziom wiedzy prawnej, jaki posiada przeciętny obywatel naszego kraju. Osoby składające wniosek o wypłatę świadczenia często nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że mogą się od decyzji ubezpieczyciela odwołać i wywalczyć w ten sposób znacznie większe pieniądze. A nawet jeśli o tym wiedzą, to obawiają się, że walka o to, co im sie należy, będzie trwała długo.

Dochodzą więc do wniosku, że jest to strata czasu i niechętnie ale jednak godzą się z decyzją firmy ubezpieczeniowej. Jakie jest więc najlepsze wyjście z tej sytuacji? Warto zastanowić się nad sprzedaniem swojego roszczenia firmie, która wchodząc w jego posiadanie rozpocznie walkę na polu prawnym o to, abyś otrzymał większe pieniądze. Firma ta weźmie na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualny brak końcowego sukcesu.

Niestety prawdopodobieństwo przegranej jest stosunkowo wysokie. Ubezpieczyciele korzystają z usług kancelarii, których zadaniem jest znalezienie kruczków prawnych, dzięki którym wypłata świadczenia w wyższej kwocie będzie niemożliwa. Chociaż mowa jest tutaj o przepisach prawa, jak widać nie jest to wcale uczciwe wobec osób starających się o uzyskanie wypłaty odszkodowania w satysfakcjonującej je kwocie.

Często stosowanym przez ubezpieczycieli chwytem jest umieszczanie w kosztorysie cen tańszych zamienników oryginalnych części. Tymczasem uczestnik zdarzenia drogowego, które miało miejsce nie z jego winy, powinien być o takim fakcie poinformowany. Jeżeli nie miało to miejsca, zachowanie firmy ubezpieczeniowej można uznać za działanie niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

Kolejny trick stosowany przez firmy ubezpieczeniowe związany jest z uwzględnieniem amortyzacji w czasie ustalania wysokości odszkodowania. Często pada tutaj argument mówiący o tym, że skoro w wypadku brał udział samochód mający już swoje lata, to różne elementy jego budowy mogą być w dużym stopniu zużyte, a więc znacznie spadła ich wartość. Jest to nieuczciwa praktyka. Kolejną, również niestety spotykaną, jest nieuwzględnianie w trakcie ustalania wartości rynkowej samochodu pewnych istotnych jego cech, takich jak np. luksusowe elementy wyposażenia.

Nie jesteś zadowolony z decyzji firmy ubezpieczeniowej? Uważasz, że przyznane Ci odszkodowanie jest zaniżone? Skontaktuj się z firmą oferującą zakup roszczeń.