Odszkodowanie za śmierć w wypadku – zmiany w prawie

14.02.2020 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Odszkodowanie za śmierć w wypadku – zmiany w prawie

W prawie zaszły zmiany, dzięki którym najbliżsi członkowie rodziny dłużej mogą ubiegać się o odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym.

Przez długi czas członkowie rodziny osoby zmarłej w wyniku wypadku komunikacyjnego nie zawsze otrzymywali rekompensatę za doznaną krzywdę od ubezpieczyciela.

Przez wiele lat ich roszczenia były rozpatrywane tylko i wyłącznie pod względem finansowym (mogli otrzymać rekompensatę ci, którzy doznali znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej, zwrot środków za pogrzeb lub rentę alimentacyjną).

Nie brano pod uwagę krzywdy poszkodowanych, ich cierpienia i pogorszenia się ich stanu psychicznego. Jednakże 03 sierpnia 2008 roku wiele się zmieniło w tym aspekcie. Zmieniły się bowiem przepisy w Kodeksie Cywilnym i został wprowadzony artykuł 446 paragraf 4, który mówi o tym, że bliscy zmarłych mogą wystąpić o naprawienie tzn. szkody niematerialnej w postaci uzyskania rekompensaty za doznaną krzywdę. Ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie za zdarzenia, które miały miejsce po tej dacie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiały wypłaty środków, za wypadki ze skutkiem śmiertelnym (zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych członków rodziny zmarłego). Działo się tak dopóki Sąd Najwyższy w kolejnych uchwałach nie potwierdził, że o odszkodowanie mogą się ubiegać bliscy zmarłego również w sytuacji, w której doszło do śmiertelnego zdarzenia przed datą 3.08.2008r.