Ochrona wizerunku firm i osób prywatnych w Internecie

08.10.2020 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Ochrona wizerunku firm i osób prywatnych w Internecie

Z rozwojem nowych technologii wiąże się wiele korzyści dla firm i osób prywatnych, tj. możliwość reklamowania swoich produktów i usług na szeroką skalę, docieranie z ofertą do nowych klientów, kontakt z nimi, a także budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Niestety istnieje również zagrożenie utraty tego wizerunku, dlatego szczególnym zadaniem każdego przedsiębiorcy powinna być jego ochrona w przestrzeni Internetu.

Ochrona wizerunku odbywa się na podstawie przepisów prawa (kodeksu cywilnego), a także ustawy o prawie autorskim. Wizerunek stanowi dobro osobiste, które wymienione zostało w artykule 23 kodeksu cywilnego: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko, pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

Zgodnie z prawem ten, kogo dobra osobiste zostały naruszone, ma prawo żądać:

  • zaprzestania ich naruszania,
  • usunięcia skutków tego, np. poprzez publiczne zaprezentowanie oświadczenia w tej sprawie,
  • zadośćuczynienia,
  • naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody.

Wysokość zadośćuczynienia powinna obejmować straty psychiczne wywołane bezprawnym użyciem wizerunku osoby prywatnej, a także wpływ tejże sytuacji na bliskich. Naruszenie wizerunku powinno być oceniane z punktu widzenia jego odbioru przez opinię publiczną.

Ochrona prawna wizerunku firmy

Wizerunek firmy w Internecie jest niezwykle ważny. Niestety, nawet jeśli firma jest uczciwa wobec klientów i cieszy się dużą popularnością, może mieć bardzo negatywne opinie w wirtualnym świecie. Nawet jedna osoba niezadowolona z usług lub produktu może dokonać tzw. czarnego PR i doprowadzić nawet do zniszczenia reputacji firmy, budowanej przez wiele lat.

Bardzo często firmy nie mają świadomości, że ktoś działa na ich niekorzyść poprzez „rozsiewanie” negatywnych opinii i komentarzy w wyszukiwarce, mediach społecznościowych, czy na różnego rodzaju forach.

W związku z tym, że bardzo liczna grupa klientów, zanim dokona zakupu lub skorzysta z danej usługi, szuka informacji i opinii na ich temat w Internecie, straty związane z antymarketingiem szeptanym są ogromne. To przede wszystkim utrata zaufania do marki, utrata potencjalnych i stałych klientów, niechęć do marki, a co za tym idzie ogromne straty materialne. To wszystko doprowadza do tego, że solidni i uczciwi przedsiębiorcy stają się ofiarami „hejterów”.

Warto więc systematycznie sprawdzać potencjalne wyszukiwarki, fora i portale na których mogłyby pojawić się negatywne informacje, na temat naszej firmy, w celu szybkiego zareagowania na krzywdzące opinie i wyjaśnienia sprawy.

W przypadku naruszenia wizerunku firmy lub osoby prywatnej w Internecie warto skorzystać z pomocy prawnej doświadczonego prawnika. W kancelarii Ubi Ius świadczymy usługę prawną skierowaną do podmiotów gospodarczych i fizycznych polegającą na ochronie ich wizerunku w Internecie.

Oferujemy:

  • przeprowadzenie szczegółowego audytu reputacji firmy lub osoby fizycznej w Internecie,
  • usuwanie negatywnych komentarzy, nieprawdziwych informacji i nieuczciwych opinii,
  • działania mające na celu ocieplenie wizerunku danej firmy lub osoby prywatnej,
  • postępowanie sądowe w imieniu klienta w celu wykrycia i pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności prawnej.

Dowiedz się też więcej na temat usuwania negatywnych wpisów w Internecie: https://ubiius.pl/usuwanie-negatywnych-wpisow-w-internecie/