Zaniżone odszkodowanie za wypadek dziecka na zimowisku? Sprawdź, co robić!

22.02.2022 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Zaniżone odszkodowanie za wypadek dziecka na zimowisku? Sprawdź, co robić!

Zima i związane z nią ferie to czas wyjazdów i aktywności sportowych, takich jak: jazda na łyżwach, sankach, snowboardzie, czy nartach. Niestety wiąże się z nimi duże ryzyko wypadków. Co zrobić, gdy odszkodowanie za wypadek dziecka na zimowisku będzie rażąco zaniżone? Sprawdź nasz artykuł!

Opieka nad dziećmi podczas zimowiska-kto jest odpowiedzialny?

Podczas zimowisk odpowiedzialni za dzieci są ich opiekunowie, czyli nauczyciele, wychowawcy lub rodzice. Ich obowiązkiem jest sprawowanie nad nimi nadzoru, a więc zapewnienie bezpieczeństwa podczas zabaw i wykonywanych przez nich czynności.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek?

O odszkodowanie mogą ubiegać się opiekunowie prawni dzieci biorących udział w zimowisku, w których trakcie doszło do wypadku. Organizator kolonii ma obowiązek wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zdarza się, że niektórzy nie są świadomi swoich praw, szczególnie tego, że przysługuje im odpowiednia rekompensata. Ubezpieczyciele to wykorzystują i w wielu przypadkach mocno zaniżają odszkodowanie.

Zaniżone odszkodowanie-co robić?

Wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie opinii sporządzanych przez komisję lekarską. Może zdarzyć się jednak, że lekarz niewłaściwie określi stan poszkodowanego dziecka i wyda orzeczenie, że uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy, niż ma to miejsce w rzeczywistości. Kolejnych powodem zaniżania odszkodowania przez ubezpieczycieli jest to, że nie biorą oni pod uwagę wszystkich doznanych obrażeń. Jeżeli podejrzewasz, że ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie za wypadek Twojego dziecka na zimowisku, to warto udać się do doświadczonego prawnika. Dobry specjalista po przeanalizowaniu dokumentacji i całej sprawy podpowie, co należy zrobić. Jednym z rozwiązań jest przygotowanie i skierowanie wniosku do ubezpieczyciela o ponowne powołanie komisji lekarskiej specjalizującej się w tym rodzaju uszczerbku, którego doznało Twoje dziecko. Wobec ubezpieczyciela możesz również wystosować pismo, by ponownie sprawdził zasadność orzeczenia, które zostało wydane przez komisję lekarską. Najlepiej, żeby było napisane w obecności prawnika, dzięki czemu będziesz miał gwarancję, że jest sporządzone prawidłowo. Ubezpieczyciel ma 30 dni na podjęcie decyzji w sprawie ubezpieczenia. Jeśli odmówi wypłaty wyższej kwoty odszkodowania lub nie udzieli odpowiedzi w związku z odwołaniem, masz prawo złożyć pisemną skargę do Rzecznika Finansów, w czym również pomoże Ci prawnik.