Wypadek na oblodzonym chodniku. Jak uzyskać odszkodowanie?

12.12.2020 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Wypadek na oblodzonym chodniku. Jak uzyskać odszkodowanie?

Zima to pora roku, w której szczególnie narażeni jesteśmy na wypadki i związane z nimi kontuzje. Dochodzi do nich nie tylko na stoku, lodowisku, czy podczas ferii zimowych, ale również w codziennym życiu, np. w drodze do pracy, czy na zakupy. Najczęściej mają one miejsce na oblodzonym chodniku. Kto za nie odpowiada? Jak i gdzie dochodzić odszkodowania za taki wypadek?

Wypadek na oblodzonym chodniku – kto ponosi odpowiedzialność?

Każdy właściciel domu, posesji lub wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych ma obowiązek dobrego zarządzania mieniem, w tym bezpieczeństwem przechodniów. Szczególnie w zimie przejawia się on w dokładnym dbaniu o przynależący do nieruchomości chodnik (odśnieżanie go i usuwanie lodu), a także usuwaniu zwisających sopli z dachu i nadmiaru śniegu. W razie niedopełnienia obowiązku i potencjalnego wypadku to właśnie właściciel i zarządca nieruchomości ponosi odpowiedzialność. Osoba, która ucierpiała, może dochodzić odszkodowania za doznaną krzywdę. Kwestię tę reguluje art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r.

Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości spoczywa na właścicielu.

Kiedy właściciel może uchylić się od odpowiedzialności?

Właściciel nieruchomości nie musi dbać o oblodzony chodnik wówczas, gdy w tym miejscu dozwolony jest płatny postój, parkowanie pojazdów lub teren znajduje się w granicach przystanku komunikacyjnego. Jeżeli terenem tym nie zarządza prywatny właściciel lub nie jest to przedsiębiorstwo komunikacyjne, to wtedy obowiązek ten ponosi gmina lub prywatna firma, którą wynajęła gmina.

 

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Wiele osób, które doznało wypadku na oblodzonym chodniku, niestety nie walczy o swoje prawa i nie ubiega się o stosowne odszkodowanie za doznaną krzywdę. Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego, ten kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Dlatego też osoba, która pośliznęła się na oblodzonym chodniku i np. złamała sobie rękę i chce uzyskać odszkodowanie, musi udowodnić winę właściciela lub zarządcy nieruchomości, do której przylegał ten chodnik. Sąd ocenia, czy doszło do zaniedbania ze strony zarządcy nieruchomości lub właściciela. Jeżeli w opinii organu wymiaru sprawiedliwości, mimo wypadku nie było w tym winy właściciela, to nie zostanie on obciążony z tego tytułu żadnymi kosztami.

Aby otrzymać odszkodowanie za wypadek na oblodzonym chodniku, należy sporządzić dokumentację w związku z okolicznościami, w których do niego doszło. Warto wykazać dowody w formie: fotografii z miejsca zdarzenia, czy zeznań świadków. Dowodem w sprawie może być również raport straży miejskiej lub policji, dlatego bardzo ważne jest, by w sytuacji wypadku poinformować odpowiednie służby. Gdy uda się udowodnić winę właściciela nieruchomości lub zarządcy, odszkodowanie, które będzie nam przysługiwać obejmie koszty leczenia, rehabilitacji, czy też utracone wynagrodzenie z powodu niezdolności do pracy.

 

Pomoc w walce o odszkodowanie

Nie wiesz, w jaki sposób udowodnić winę właściciela nieruchomości lub zarządcy? Szukasz sprawdzonego prawnika, który pomoże Ci w walce o odszkodowanie za wypadek na oblodzonym chodniku? Skontaktuj się z kancelarią odszkodowawczą Ubi Ius! Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w uzyskiwaniu odszkodowań. Współpracujemy z doświadczonymi lekarzami, doradcami i rzeczoznawcami. Nasza pomoc prawna to gwarancja skuteczności i obsługi prawnej na najwyższym poziomie. Zapraszamy do kontaktu!

TELEFON
600 096 744

E-MAIL
odszkodowania@ubiius.pl