Powrót

Renta po wypadku


Priorytetem jest dla nas zaufanie i zadowolenie naszych Klientów. Z tego powodu do każdej powierzanej nam sprawy podchodzimy indywidualnie. Zatrudniamy wyłącznie profesjonalnych prawników z dużym doświadczeniem, kompetencjami i wiedzą w dziedzinie odszkodowań. Oferujemy stałą współpracę oraz kontrolę nad przebiegiem całego procesu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą mailową.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Oferujemy pomoc w uzyskaniu renty po wypadku

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

W jakich okolicznościach można uzyskać rentę po wypadku?

Rentę powypadkową można otrzymać z OC sprawcy, jednakże coraz częściej zdarza się, że ubezpieczyciele proponują osobom poszkodowanym zamianę jej na odszkodowanie jednorazowe, które poszkodowany otrzymuje z zakładu ubezpieczeniowego. Osoba, która uległa wypadkowi dostaje określoną kwotę od ręki, a tym samym zrzeka się wypłaty renty w przyszłości. O rentę powypadkową mogą ubiegać się:

  • osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, rolnych, przy pracy,
  • osoby, które wskutek wypadku stały się całkowicie lub częściowo niezdolne do pracy,
  • osoby, które wymagają opieki, leczenia, rehabilitacji.

Renta otrzymana z OC sprawcy ma wyrównać straty powstałe na skutek utraconych możliwości zawodowych lub straty związane z koniecznością poniesienia dużych kosztów leczenia, rehabilitacji, lekarstw, dojazdów do ośrodków medycznych i aptek. Dokumenty, które osoba poszkodowana musi przedłożyć muszą być kompletne i aktualne. Mają one wykazać, że osoba poszkodowana wskutek wypadku utraciła częściowo lub całkowicie możliwość zarobkowania, a także posiada ona zwiększone potrzeby na skutek rozstroju zdrowia. Niezbędne dokumenty to:

  • orzeczenie o niezdolności do pracy,
  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • decyzja ZUS o przyznaniu renty,
  • oświadczenie poszkodowanego o zakresie zwiększonych potrzeb,
  • rachunki i faktury potwierdzające ponoszone koszty leczenia, dojazdów, rehabilitacji,
  • dokumentacja medyczna potwierdzająca powyższe.

W Polsce ludzie często nie są świadomi jak mogą ubiegać się o rentę powypadkową, dlatego już na samym początku poddają się i rezygnują z prawa jakie do niej posiadają. Poszkodowani często obawiają się również utraty wcześniej uzyskanych świadczeń oraz ciężkiej i długiej walki z ubezpieczycielami. Dlatego warto powierzyć sprawę specjalistom, którzy przeprowadzą osobę poszkodowaną przez cały proces, okażą wsparcie i wskażą najlepsze rozwiązania dla poszkodowanego. W celu uzyskania profesjonalnych porad prawnych zapraszamy do skontaktowania się z naszą kancelarią.

Odszkodowania powypadkowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!