Powrót

Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokaty


Priorytetem jest dla nas zaufanie i zadowolenie naszych Klientów. Z tego powodu do każdej powierzanej nam sprawy podchodzimy indywidualnie. Zatrudniamy wyłącznie profesjonalnych prawników z dużym doświadczeniem, kompetencjami i wiedzą w dziedzinie polisolokat. Oferujemy stałą współpracę oraz kontrolę nad przebiegiem całego procesu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą mailową.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Oferujemy pomoc w odzyskaniu pieniędzy z polisolokaty

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Jak przebiega odzyskiwanie pieniędzy z polisolokaty?

Polisolokata to produkt ubezpieczeniowo-finansowy, który budzi wśród konsumentów wiele negatywnych emocji. Nic dziwnego, bowiem zamiast nieść korzyści finansowe, prowadzi do ogromnych strat. Wiele ludzi mylnie uważa ją za lokatę bankową. Jednakże w rzeczywistości, z punktu widzenia prawa jest to ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym (UFK) i dożycie, regulowane umową, w której stronami są: bank ubezpieczający, towarzystwo ubezpieczeniowe i klient ubezpieczony. Wielu klientów, którzy decydują się na polisolokatę nie ma świadomości, jakie są jej konsekwencje.

Nie jest to produkt bankowy. Łączy w sobie cechy lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej i klasycznej polisy na życie. Zawarcie umowy z ubezpieczycielem wiąże się z obowiązkiem uiszczania regularnych, comiesięcznych opłat. Następnie są one przekazywane na fundusz inwestycyjny. Kwestię polisolokaty reguluje umowa, regulamin wraz z innymi załączonymi dokumentami). Założeniem polisolokaty jest wpłacanie na specjalne konto comiesięcznych opłat, które po upływie czasu np. 10 lub 20 lat zwiększają się o dodatkowy zysk. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej.

Polisolokata nie przynosi konsumentowi zysków. Wręcz przeciwnie, ubezpieczyciel i bank pobiera stosowną opłatę za obsługę produktu. Notorycznie klienci skarżą się, iż nie zostali poinformowani przez ubezpieczyciela o konsekwencjach, jakie wiążą się z podpisaniem umowy. Z polisolokatą wiąże się szereg opłat (administracyjne, za obsługę itp.) Opłaty te prowadzą do drastycznego spadku wartości ulokowanej na koncie oszczędnościowym kwoty. Wycofałeś się z polisolokaty i utraciłeś znaczną część wpłaconego kapitału? Pomożemy Ci go odzyskać! Kancelaria Odszkodowawcza Ubi Ius świadczy pomoc w kwestii polisolokaty zarówno na etapie postępowania przedsądowego, jak i na drodze sądowej! Zapraszamy do kontaktu!

 

Zobacz opinie o naszej kancelarii prawnej

opinie-o-ubiius

Odszkodowania i sprawy bankowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!