Powrót

Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego


Priorytetem jest dla nas zaufanie i zadowolenie naszych Klientów. Z tego powodu do każdej powierzanej nam sprawy podchodzimy indywidualnie. Zatrudniamy wyłącznie profesjonalnych prawników z dużym doświadczeniem, kompetencjami i wiedzą w dziedzinie odszkodowań.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego Kancelaria UBI IUS

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Jak można odwołać się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego?

Uczestnictwo w kolizji lub wypadku drogowym zawsze niesie za sobą przykre emocje, w szczególności stres. Niejednokrotnie okazuje się, że wycena naszej szkody (zobacz likwidacja szkody z OC sprawcy) jest bardzo niska, co potęguje zdenerwowanie i poczucie bezradności. W takiej sytuacji zazwyczaj wystarczy napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jest to najskuteczniejsza droga do rozpoczęcia negocjacji z ubezpieczycielem. Według ustawy o działalności ubezpieczeniowej przysługuje Ci prawo do odwołania się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Na pewno większość z Was zastanawia się jak napisać takie odwołanie.

Na początku należy przedstawić odpowiednie argumenty, które zmuszą ubezpieczyciela do ponownego przeanalizowania sprawy. Należy uwzględnić numer szkody i opisać decyzję towarzystwa, z którą się nie zgadzasz. Zawsze mile widziane jest dołączenie jej kopii. Niezwykle ważne, jest uzasadnienie swojego stanowiska np. można przedstawić wyższą wartość pojazdu, ceny aukcyjne itp. Istotne jest również opisanie swoich oczekiwań w stosunku do ubezpieczyciela, a także powołanie się na przepisy prawne, wyroki sądowe i orzeczenia w podobnych sprawach. Zaleca się, aby pismo skierować do zarządu towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto wysłać list polecony za potwierdzeniem odbioru. Wtedy będziemy mieli pewność, że dotrze on do właściwej osoby. W przypadku, gdy wysyłamy maila, musimy liczyć się z tym, że może on zostać niezauważony lub znaleźć się w skrzynce ze spamem. Najnowsza Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z 11 października 2015 roku reguluje czas rozpatrzenia reklamacji. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe musi zapoznać się ponownie ze sprawą i udzielić odpowiedzi w ciągu 30 dni.

Odpowiedź ta powinna zawierać: informację o decyzji i jej uzasadnienie, wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi, termin spełnienia roszczeń (w przypadku pozytywnego odniesienia się do odwołania). Jeżeli w ustawowym terminie 30 lub 60 dni odwołanie od decyzji ubezpieczyciela nie zostało rozpatrzone, uważa się je za zaakceptowane na korzyść klienta. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, możesz walczyć o swoje prawa, korzystając z usług kancelarii prawnych. Nie wiesz jak negocjować z towarzystwem ubezpieczeniowym? Zgłoś się do kancelarii odszkodowawczej Ubi Ius.

Odszkodowania powypadkowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!