Powrót

Szkoda majątkowa, odszkodowanie


Zawsze przypominamy naszym Klientom, że nawet jeśli ubezpieczyciel zaniża koszty strat lub odmawia wypłaty odszkodowania, mają oni prawo odwoływać się od niekorzystnej decyzji, tym bardziej, jeśli nie są zadowoleni z jej postanowień.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Dochodzenie odszkodowań za szkody majątkowe

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

W jakich okolicznościach można uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Szkodą majątkową jest uszczerbek dóbr, interesów, a także korzyści prawnie chronionych. Uszczerbek taki ponosi poszkodowany wbrew własnej woli i działaniu. Najczęściej do tego typu strat dochodzi w wyniku różnych zdarzeń drogowych (np. wypadków), remontów, zalań, pożarów mieszkania, domu, wynajmowanego lokalu, a także kradzieży. Ponadto szkoda majątkowa może mieć różny wymiar i zakres, w związku z czym wyróżniamy:

  • straty rzeczywiste, które wpływają na zmniejszenie majątku poszkodowanego (np. zniszczenie auta w wypadku);
  • utracone korzyści, które mogły wpłynąć na powiększenie majątku poszkodowanego, gdyby do szkody nie doszło (np. zniszczenie taksówki, którą poszkodowany zarabiał na utrzymanie);
  • ujemny interes umowny, czyli straty poniesione z tytułu umowy, do której zawarcia nie doszło.

Na ogół to pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych albo ich podwykonawcy wyliczają wielkość strat i sporządzają kosztorysy, jeśli dochodzi do szkód majątkowych. Często szacunki takie dotyczące wartości skradzionego lub zniszczonego mienia i jego naprawy zostają celowo zaniżone. W takim wypadku w imieniu Klienta jesteśmy w stanie:

  • pomóc w zanalizowaniu umowy z ubezpieczycielem;
  • uzyskać pomoc rzeczoznawców, którzy wydadzą opinię, sprawdzą słuszność stanowiska towarzystwa ubezpieczeniowego i sporządzą stosowne wyceny;
  • pomóc w dokumentowaniu wysokości i zakresu szkody;
  • zapewnić kompleksową obsługę prawną;

Do odpowiedzialności za poniesione straty majątkowe można pociągnąć sprawcę, jeśli wykaże się i udowodni związek przyczyno-skutkowy między określonym zdarzeniem, wypadkiem, a powstałą szkodą. Zgłaszającym się do nas osobom kompleksowo pomagamy uzyskać i wypełnić wszystkie wymagane dokumenty.

 

 

Odszkodowania powypadkowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!