Powrót

Odszkodowanie po śmierci rodzica


Uzyskanie odszkodowania za śmierć rodzica w wypadku komunikacyjnym to dla kancelarii odszkodowawczej niemałe wyzwanie. Wymaga pełnego zaangażowania, znajomości przepisów prawa i doświadczenia. Ważne okazuje się również indywidualne podejście, ostrożne delikatne traktowanie. Komunikacja z kimś, kto boryka się ze stratą bliskiej osoby, bywa szczególnie trudna i często dotyka kwestii bardzo bolesnych dla klienta. Niemniej ustalenie szczegółów i zgromadzenie pełnej dokumentacji jest niezbędne, jeśli chcemy uzyskać należną rekompensatę za śmierć bliskiej osoby.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jak dochodzić zadośćuczynienia po śmierci rodzica?

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

W Państwa imieniu zbadamy wszelkie możliwe źródła uzyskania rekompensat (w tym z ubezpieczenia OC, NNW, na życie oraz w ZUS, KRUS). W tym trudnym czasie zdejmiemy z Państwa ciężar związany z koniecznością ubiegania się o należne odszkodowania.

W jakich okolicznościach można uzyskać odszkodowanie po śmierci rodzica?

Podstawowym uwarunkowaniem w przypadku kancelarii odszkodowawczej jest dopasowanie rodzaju działań stosownie do klienta i jego konkretnej sprawy. To bardzo ważne, jeśli chcemy uzyska
najwyższe przysługujące kwoty zadośćuczynienia lub odszkodowania. Trzeba dokładnie przyjrzeć się sprawie i skrupulatnie ją zanalizować, by nie pominąć żadnych istotnych aspektów.

Postępowanie w sprawie uzyskania odszkodowania za śmierć rodzica w wypadku komunikacyjnym zaczyna się więc od współpracy z naszymi prawnikami, którzy sprawdzają możliwości uzyskania rekompensaty z OC kierowcy. Szacują kwoty, pomagają w określeniu sprawcy i podmiotu odpowiedzialnego za wypłatę, starają się wyeliminować wszelkie czynniki, które mogłyby mieć wpływ na niepowodzenie postępowania. Dokładne przygotowanie się do sprawy jest pierwszym krokiem wiodącym do sukcesu. Staramy się to uświadomić naszym klientom zwykle jeszcze przed nawiązaniem współpracy.

Po podpisaniu umowy, przygotowujemy wnioski do zakładu ubezpieczeniowego zarówno w imieniu dzieci, jak i współmałżonka. Pismo powinno obejmować wiele roszczeń, w tym nie tylko te z tytułu pogorszonej stopy życiowej i statusu finansowego rodziny, ale też te związane z cierpieniem, bólem i dotkliwą stratą. Nie chodzi więc wyłącznie o zrekompensowanie krzywd materialnych, ale również tych, których nie daje się łatwo i bezpośrednio przeliczyć na pieniądze. Mogą to być np. problemy psychiczne związane z utratą ojca lub matki, brak możliwości zapewnienia należytego wsparcia i opieki nad osieroconymi dziećmi (co bezpośrednio wynika z samotnego rodzicielstwa) czy wreszcie konieczność zmierzenia się z nowymi obowiązkami.

W przypadku odszkodowań przyznawanych dzieciom po śmierci rodzica w wypadku samochodowym uzyskiwane kwoty bywają różne. Niekiedy stawki mogą sięgać rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wszystko zależy od rodzaju i rozmiaru krzywdy, jaką ponieśli bliscy.

Jak jednak oszacować taką stratę? Czy istnieje sposób na realne wycenienie bólu? Jak sprawdzić, czy przyznana kwota nie została zaniżona? Odszkodowanie za śmierć rodzica jest rodzajem rekompensaty za krzywdę moralną oraz cierpienie. Dla dzieci, zwłaszcza małoletnich, nagły brak matki lub ojca to ogromna trauma. To oczywiste, jednak zgodnie z prawem poniesioną stratę i jej niekorzystne następstwa trzeba udowodnić. Bez tego ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

W naszej kancelarii wnioski tworzymy na podstawie dokładnych informacji zebranych wśród rodziny i osób najbliższych. Staramy się ocenić więź emocjonalną, jaka łączyła rodzica z dziećmi i na tej podstawie oszacować straty zarówno te poniesione w danym momencie, jak i te, które mają wpływ na przyszłe życie.

Firma ubezpieczeniowa ma obowiązek zwrócić koszty pogrzebu w ramach odszkodowania za śmierć rodzica w wypadku komunikacyjnym. Do kwot związanych z pochówkiem zaliczyć należy pieniądze wydane na wynajęcie firmy pogrzebowej, wykup miejsca na cmentarzu, nagrobka, kwiatów, wieńców, ale też zakup żałobnych ubrań czy zorganizowanie stypy.

 

Odszkodowania powypadkowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!