Powrót

Odszkodowanie po śmierci byłego męża


Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w niektórych wypadkach należy się odszkodowanie również za śmierć byłego męża. Nawet rozwiedziona wdowa lub wdowiec są uprawnieni do niektórych świadczeń, jeśli zostaną spełnione pewne określone warunki.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jak dochodzić zadośćuczynienia po śmierci byłego męża?

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

W Państwa imieniu zbadamy wszelkie możliwe źródła uzyskania rekompensat (w tym z ubezpieczenia OC, NNW, na życie oraz w ZUS, KRUS). W tym trudnym czasie zdejmiemy z Państwa ciężar związany z koniecznością ubiegania się o należne odszkodowania.

W jakich okolicznościach można uzyskać odszkodowanie po śmierci byłego męża?

W sytuacji, w której rozwód orzeczono na mocy wyłącznej winy jednej ze stron, a rozstanie spowodowało wyraźne pogorszenie sytuacji materialnej drugiej, niewinnej strony, wówczas sąd może nałożyć obowiązek alimentacyjny na małżonka winnego. Podobna decyzja sądu zdarza się również wtedy, gdy rozwód został wydany bez orzekania o winie, ale jedna ze stron znalazła się w jego wyniku w skrajnej biedzie, bez środków do życia. Kobieta, która w dniu śmierci byłego męża miała przyznane prawo do alimentów, może ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu.

Taki był właśnie przypadek pani Anny, której sprawą zajmowaliśmy się przed rokiem. W trakcie trwania małżeństwa kobieta nie pracowała, zajmowała się domem. Mąż pani Anny był dyrektorem jednego z banków, a jego pokaźna pensja w zupełności wystarczała, by pokryć potrzeby obojga małżonków.

Rozwód nastąpił po tym, jak pani Anna odkryła zdradę męża. W trakcie rozprawy sąd obarczył wyłączną winą za rozpad małżeństwa męża pani Anny, a jej samej przyznał alimenty, jako że nie tylko była niewinna zaistniałej sytuacji, ale także po rozstaniu stawała się osobą bezrobotną właściwie bez środków do życia.

Śmierć eksmęża nastąpiła 4 miesiące po rozwodzie. Zginął w wypadku samochodowym. Pani Anna postanowiła ubiegać się o odszkodowanie za śmierć byłego męża, jako że wstrzymanie alimentów w znacznym stopniu przyczyniłoby się do pogorszenia jej sytuacji materialnej. Sprawą zajęła się nasza kancelaria. Dzięki prowadzonemu postępowaniu udało się wywalczyć odszkodowanie w postaci renty.

Odszkodowania powypadkowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!