Powrót

Odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu


Priorytetem jest dla nas zaufanie i zadowolenie naszych Klientów. Z tego powodu do każdej powierzanej nam sprawy podchodzimy indywidualnie. Zatrudniamy wyłącznie profesjonalnych prawników z dużym doświadczeniem, kompetencjami i wiedzą w dziedzinie odszkodowań.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

W jakich okolicznościach można uzyskać odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu?

Często zdarza się, że lokal, który jest czyjąś własnością, zajmowany jest bez tytułu prawnego. Dzieje się tak, kiedy właściciel płaci za czynsz i rachunki, a osoba z zewnątrz nadal mieszka w pomieszczeniu pomimo wygaśnięcia umowy najmu lub pomimo jej nieistnienia. Należy pamiętać, że oprócz środków prawnych, które wpłyną na eksmisję „dzikiego lokatora” przysługiwać może odszkodowanie.

Według art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów: „Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opuszczenia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie.” Zgodnie z tym przepisem odszkodowanie powinno odpowiadać wysokości czynszu, który właściciel mógłby uzyskać za wynajem lokalu przez okres, w którym lokal zajmowany jest nielegalnie. Jeżeli odszkodowanie obliczone w wyżej podany sposób nie wystarczałoby na pokrycie kosztów, jakie właściciel poniósł wskutek bezumownego używania lokalu, może on żądać dodatkowej rekompensaty, która pokryje poniesione straty.

Zdarza się sytuacja, kiedy gmina zobowiązana orzeczeniem sądu, do dostarczenia lokatorowi lokalu zamiennego lub socjalnego nie spełnia tego obowiązku. Warto wtedy pamiętać o art.18 ust.5 o ochronie praw lokatorów, w którym widnieje zapis: „Właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny”.

W kwestiach spornych dotyczących odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu polecamy Państwu usługi naszej kancelarii – Kancelaria Odszkodowawcza UBI IUS. Spotkacie się u nas z profesjonalnym doradztwem i rzetelną pomocą we wszystkich sprawach dotyczących rekompensat.

Odszkodowania powypadkowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!