Powrót

Odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy


Nasza firma oferuje kompleksową pomoc oraz doradztwo w zakresie przeprowadzania procedury uzyskiwania odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy. Występujemy w imieniu naszych Klientów z roszczeniami do towarzystw ubezpieczeniowych, wypełniamy stosowną dokumentację, sporządzamy pisma. Oferujemy stałą współpracę oraz kontrolę nad przebiegiem całego procesu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą mailową.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Co się należy z tytułu wypadku w pracy, dochodzenie odszkodowania

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

W jakich okolicznościach można uzyskać odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

O odszkodowanie za wypadek przy pracy może ubiegać się osoba ubezpieczona, która doznała długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy albo choroby zawodowej.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na 6 miesięcy. Natomiast stały uszczerbek na zdrowiu narusza sprawność organizmu i nie rokuje poprawy.

Zgodnie z art. 3 us. 1 z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenia wywołane czynnikami zewnętrznymi powodującymi uraz lub śmierć, które wynikły w następujących okolicznościach:

 1. Podczas wykonywania przez pracowników codziennych czynności lub poleceń przełożonych
 2. Podczas wykonywania przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, również bez polecenia
 3. Podczas pozostawienia pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązków zawodowych

Wysokość odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy jest ustalana na podstawie procentowego stopnia uszczerbku na zdrowiu. Ustalany jest on przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS.

Jeśli zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy, to poszkodowany pracownik może ubiegać się o zasiłek chorobowy płatny w wysokości 100% podstawy wagi tego zasiłku.

Gdy wypadek dodatkowo doprowadzi do stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wtedy zatrudniony również ma prawo, aby otrzymać jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

Aby otrzymać jednorazowe odszkodowanie z ZUS oprócz pisemnego wniosku o ustalenie uszczerbku na zdrowiu oraz wypłaty tego świadczenia, należy zgromadzić i złożyć niezbędne dokumenty:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie
 • dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do pracy.

W zależności  od okoliczności zdarza się, że poszkodowany powinien również przedłożyć:

 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 • kartę wypadku
 • prawomocny wyrok sądu pracy
 • dokumentację wypadku w szczególnych okolicznościach

Należy pamiętać, że ZUS na wydanie decyzji o przyznaniu odszkodowania ma 14 dni od dnia:

 • otrzymania orzeczenia od lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej
 • wyjaśnienia ostatniej okoliczności, bez której niemożliwe jest wydanie decyzji.

 

 

Odszkodowania powypadkowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!