Powrót

Odszkodowanie z OC firmy


Zawsze przypominamy naszym Klientom, że nawet jeśli ubezpieczyciel zaniża koszty strat lub odmawia wypłaty odszkodowania, mają oni prawo odwoływać się od niekorzystnej decyzji, tym bardziej, jeśli nie są zadowoleni z jej postanowień.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Dochodzenie odszkodowań z OC firmy

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

W jakich okolicznościach można uzyskać odszkodowanie z OC firmy?

Celem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy jest ochrona przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami finansowymi żądań zgłaszanych przez jego pracowników, na skutek uszczerbków na zdrowiu doznanych przez nich w wyniku wypadku przy pracy.

Polisa zwalnia ubezpieczonego pracodawcę z konieczności uiszczenia wpłaty na rzecz poszkodowanego oraz problemów związanych z procedurą rozpatrywania roszczeń zgłaszanych przez pracownika. Towarzystwo przejmuje na siebie całe postępowanie wyjaśniające oraz pokrywa ewentualne koszty postępowania sądowego.

Z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wynika, że zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkody będące następstwem wypadków przy pracy pracownikom, wobec których pracodawca ponosi odpowiedzialność.

W niektórych sytuacjach zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania, pomimo zajścia wypadku. Może zdarzyć się tak, gdy do wypadku doszło wskutek umyślnego działania przedsiębiorcy, bądź wskutek jego rażących zaniedbań.

Zakład ubezpieczeń nie wypłaci pracownikowi odszkodowania za wypadek przy pracy, jeśli podczas wypadku znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych, itp. jak również wtedy, gdy pracownik nie wyrazi zgody na poddanie się badaniom mającym na celu zweryfikowanie poziomu alkoholu w organizmie.

 

 

Odszkodowania i sprawy bankowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!