Powrót

Odszkodowanie dla rodziny ofiary wypadku


Ubieganie się o odszkodowanie, gdy członek naszej rodziny został poszkodowany w wypadku, nie należy do łatwych. Trzeba dysponować rozległą wiedzą z zakresu prawa. Ubezpieczyciele na ogół niechętnie wypłacają należne odszkodowania, zaniżają je lub próbują znaleźć przesłanki niekorzystne dla poszkodowanego i jego rodziny. Pomoc prawnika jest w takich wypadkach właściwie nieodzowna. Dzięki profesjonalnej firmie odszkodowawczej Ubi ius zyskujecie spokój, zamiast tracić nerwy na zatargi z ubezpieczycielem.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Odszkodowania przysługujące rodzinie ofiary wypadku

odszkodowanie z OC sprawcy dla rodziny ofiary wypadku

W jakich okolicznościach rodzina ofiary wypadku może uzyskać odszkodowanie?

Odszkodowanie powypadkowe ze śmiertelnym skutkiem jest wypłacane z OC sprawcy takiego zdarzenia. W Polsce, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC auta jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które ma za zadanie chronić każdego posiadacza auta przed szkodami powstałymi podczas poruszania się pojazdem mechanicznym. Celem polisy OC jest zabezpieczenie kierowcy przed skutkami finansowymi wypadków drogowych, natomiast poszkodowanym daje gwarancję ubiegania się o świadczenia odszkodowawcze przez ubezpieczyciela.

Za śmierć bliskiej osoby odszkodowanie należy się rodzinie zmarłej osoby, jeżeli ofiara nie była sprawcą wypadku. Przepisy Kodeksu Cywilnego za najbliższych członków rodziny uznają:

  • współmałżonka, rodziców, dzieci i rodzeństwo
  • dziadków, konkubinę / konkubenta, ojczyma, macochę, przyrodnie rodzeństwo oraz dzieci przyjęte na wychowanie

Warto zaznaczyć jednak, że odszkodowanie za śmierć bliskiego członka rodziny otrzymają wyłącznie osoby, które pozostawały w silnej więzi emocjonalnej z osobą zmarłą. Każda z osób, które posiadają uprawnienia do rekompensaty ma prawo otrzymać odszkodowanie, które będzie miało na celu rekompensatę za poniesiony ból, cierpienie psychiczne i pogorszenie sytuacji materialnej w wyniku utraty członka rodziny.

Według artykułu 446 par. 4 Kodeksu Cywilnego zadośćuczynienie za śmierć powinno naprawić doznaną krzywdę,  a także łagodzić cierpienia psychiczne i pomóc osobie pokrzywdzonej w odnalezieniu się w zaistniałej sytuacji. Oprócz odszkodowania za poniesioną krzywdę moralną, można ubiegać się również o pomoc w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej i materialnej rodziny. Stosowne odszkodowanie powypadkowe to jednorazowe świadczenie, które przysługuje osobom, których sytuacja życiowa diametralnie pogorszyła się wskutek śmierci bliskiej osoby.

Odszkodowanie po wypadku ze skutkiem śmiertelnym przewiduje dla sprawcy rodzin ofiary również zwrot kosztów związanych z pogrzebem najbliższego członka rodziny. Zgodnie  z przepisami Art. 446 par. 1 Kodeksu Cywilnego, ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić wydatki związane z pochówkiem osoby zmarłej na skutek wypadku. Koszty te obejmują: postawienie nagrobka, wydatki na kwiaty i wieńce, koszty zakupu odzieży żałobnej, a także wydatki związane z poczęstunkiem osób, które biorą udział w pogrzebie.

Odszkodowania powypadkowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!