Powrót

Dochodzenie odszkodowania za potrącenie


Sprawy odszkodowawcze nie należą do najłatwiejszych, wymagają sporego doświadczenia, rozległej wiedzy, i gruntownej znajomości prawa. Co gorsze, firmy ubezpieczeniowe nieraz mnożą przeszkody, piętrzą przeciwności, przeciągają terminy, a dodatkowo nie wypłacają pełnych kwot należnych odszkodowań. Korzystając z pomocy specjalistów, zwiększacie Państwo swoje szanse w starciu z ubezpieczycielem i jego prawnikami. Uzyskanie należnych pieniędzy jest dużo łatwiejsze, jeśli sprawą zajmują się profesjonaliści. Dzięki nam nie tracicie czasu, który pochłaniają utarczki z ubezpieczycielem. Zyskujecie też spokój, gdyż sprawę powierzacie osobom, które naprawdę znają się na odzyskiwaniu odszkodowań.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Odszkodowanie dla pieszego z OC samochodu

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

W jakich okolicznościach może uzyskać odszkodowanie za potrącenie?

Potrącenia przechodniów i pieszych należą do najgroźniejszych i szczególnie niebezpiecznych zdarzeń, jakie mają miejsce na polskich drogach. Zazwyczaj tego typu zdarzenia powodują tragiczne konsekwencje, wiążą się z utratą życia i zdrowia. Dochodzi do złamań, urazów kręgosłupa i głowy oraz innych poważnych obrażeń, które na długie lata pozostawiają trwały ślad na ciele i psychice. Wina za zdarzenia z udziałem niechronionych użytkowników dróg leży najczęściej po stronie nieostrożnych kierujących. Łamią oni przepisy prawa, przekraczają dozwoloną prędkość, przez co stanowią śmiertelne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Jeżeli w wyniku wypadku pieszy dozna uszczerbku na zdrowiu, należy mu się odszkodowanie za potrącenie. Właściciel pojazdu odpowiada bowiem za szkody wyrządzone autem na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że odpowiedzialność za wypadek zawsze spada na kierowcę, a poszkodowany nie musi nawet udowadniać jego winy. Wyjątkiem od tej reguły są jedynie tzw. przesłanki egzoneracyjne, które zwalniają posiadacza pojazdu od odpowiedzialności. Wśród nich wymienić należy: wyłączną winę poszkodowanego lub osób trzecich oraz siły wyższe, które mogły doprowadzić do wypadku.

Tak więc w większości spraw tego typu poszkodowany ma prawo do rekompensaty za poniesione cierpienia. O odszkodowanie dla pieszego za potrącenie można ubiegać się nawet wówczas, gdy nie ma prawomocnego wyroku orzekającego winę sprawcy. Co więcej, należne pieniądze często udaje się uzyskać jeszcze podczas trwania postępowania karnego, a także wtedy, kiedy kierowca zostaje uniewinniony.

Oczywiście walka o odszkodowanie dla pieszego za potrącenie nie zawsze przebiega szybko i bez komplikacji. Firmy ubezpieczeniowe szukają bowiem przesłanek, które byłyby podstawą do niewypłacenia pieniędzy. Jednak przy wsparciu profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej takie batalie udaje się zwykle wygrać i w rezultacie uzyskać należne kwoty rekompensaty.

Odszkodowania powypadkowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!