Powrót

Odszkodowanie za wypadek w pracy


Nasza firma oferuje kompleksową pomoc oraz doradztwo w zakresie przeprowadzania procedury uzyskiwania odszkodowań za wypadki przy pracy. Występujemy w imieniu naszych Klientów z roszczeniami do towarzystw ubezpieczeniowych, wypełniamy stosowną dokumentację, sporządzamy pisma. Oferujemy stałą współpracę oraz kontrolę nad przebiegiem całego procesu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą mailową.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Co się należy po wypadku w pracy, dochodzenie odszkodowania

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

W jakich okolicznościach można uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Odszkodowania za wypadki przy pracy wypłacane są z ubezpieczenia społecznego. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że podobnych roszczeń można dochodzić także od pracodawcy, o ile w trakcie wykonywania zadań zawodowych doszło do naruszenia zasad BHP lub zaniedbań przepisów regulowanych przez prawo pracy. Podstawą dochodzenia odszkodowania uzupełniającego może być jakiś czynnik zewnętrzny związany z pracą: niewłaściwie zabezpieczone stanowisko pracy, brak wymaganego przeszkolenia pracowników, brak odzieży ochronnej i obuwia roboczego, udostępnienie przez pracodawcę wadliwych lub niesprawnych urządzeń i maszyn. Powodem do uzyskania odszkodowania nie może być natomiast indywidualna niedyspozycja pracownika nie związana z pracą. Poza tym w wielu branżach wysokiego ryzyka, takich jak górnictwo, budownictwo czy energetyka, pracodawca ponosi odpowiedzialność za utratę zdrowia lub życia pracownika niezależnie od rodzaju niedopatrzenia czy stopnia naruszenia norm. Związane jest to z tzw. odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Należy również wspomnieć, że coraz częściej zakłady pracy zawierają dodatkowe ubezpieczenia, co umożliwia dochodzenie roszczeń bezpośrednio od podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową, co daje gwarancję wypłaty należnych poszkodowanym świadczeń.

Co istotne, do nagłego zdarzenia związanego z pracą wywołanego przyczyną zewnętrzną może dojść także poza zakładem pracy, ale w trakcie wypełniania obowiązków służbowych.

Odszkodowania i sprawy bankowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!