Powrót

Dochodzenie odszkodowania po wypadku na kolonii


Gwarantujemy specjalistyczną pomoc w pozyskiwaniu odszkodowań za wypadki z udziałem dzieci. Podejmujemy się przeprowadzenia całego procesu, nawet wówczas, gdy sprawa trafia na drogę sądową. Pomagamy w gromadzeniu wymaganej dokumentacji. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Odszkodowanie za wypadek drogowy z udziałem dzieci,

za wypadek dziecka w szkole, na placu zabaw ...

Wypadki z udziałem dzieci to jedne z najbardziej trudnych zdarzeń losowych. Często wiążą się z traumą, która dotyka nie tylko same pociechy, ale też rodziców i rodzeństwo. Ponadto nieraz takie przeżycia pozostawiają ślady na długie lata i wiążą się z nieodwracalnymi konsekwencjami.

W jakich okolicznościach można uzyskać odszkodowanie za wypadek dziecka?

Zazwyczaj organizatorzy wycieczek sugerują rodzicom wysyłającym swoje dzieci na letni wypoczynek wykupienie dodatkowego ubezpieczenia NNW, czyli ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zapobiegliwi opiekunowie podpisują umowy, wpłacają składki, ale bardzo rzadko zapoznają się z warunkami polisy. Co więcej, nie sprawdzają nawet sumy ubezpieczenia i gdy dochodzi do niefortunnego zajścia, okazuje się, że kwota rekompensaty jest śmiesznie niska.

Warto pamiętać, że ubezpieczenie NNW to dobrowolne świadczenie i zazwyczaj pokrywa jedynie część strat, do jakich dochodzi w wyniku wypadków na koloniach. Wysokość rekompensaty zależy ściśle od sumy ubezpieczenia. A zatem im mniejsza składka, tym mniejsze wypłacane kwoty. Jednocześnie odszkodowanie naliczane jest według stopnia uszczerbku na zdrowiu.

Opcji na dochodzenie odszkodowania po wypadku na kolonii bywa jednak więcej. Jeśli do zdarzenia doszło w wyniku zaniedbań albo zawinionego zachowania opiekunów obozu, wówczas rekompensata wypłacana jest z OC sprawcy. Pilnowanie uczestników i dbałość o bezpieczeństwo dzieci należy do obowiązków organizatora i jeśli wymóg ten nie zostanie spełniony, to odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje spoczywa właśnie na nim.

Przykładem może być sytuacja, w której podczas zabaw i gier zespołowych żaden z opiekunów nie sprawuje pieczy nad grupą, a dochodzi do wypadku, w którym jeden z małoletnich dozna obrażeń ciała albo innych niebezpiecznych urazów. W takiej sytuacji istnieją przesłanki wskazujące na winę wychowawców i na tej podstawie można ubiegać się odszkodowanie po wypadku na kolonii.

Wniosek o rekompensatę można złożyć bezpośrednio do ubezpieczyciela, z którym organizator zawarł umowę. Jeśli polisa OC nie odpowiada w pełni zaistniałej szkodzie, organizator powinien z własnych środków uzupełnić różnicę. Jednak często sprawa nie jest taka prosta i by uzyskać należne pieniądze, trzeba stoczyć zaciętą batalię z firmą ubezpieczeniową.

Najważniejszą kwestią jest wykazanie odpowiedzialności i zebranie dowodów potwierdzających winę organizatora. Potrzebne będzie zgromadzenie stosownej dokumentacji, zeznań świadków oraz paragonów i faktur potwierdzających wydatki na leczenie. Pomoc w dochodzeniu odszkodowania po wypadku na kolonii możecie Państwo uzyskać w kancelarii Ubi Ius.

Odszkodowania i sprawy bankowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!