Powrót

Trwały uszczerbek na zdrowiu


Pracownicy naszej firmy zajmują się sprawami z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu od kilku lat, dlatego jesteśmy w stanie zadbać, by odszkodowanie nie zostało zaniżone. Dodatkowo przeanalizujemy, czy dopełniono wszelkich formalności związanych z przebiegiem komisji lekarskiej (m.in. czy sprawą zajmowali się lekarze odpowiednich specjalności). Zajmiemy się również innymi elementami postępowania, które mogą mieć znaczący wpływ na kwotę odszkodowania. Zatroszczymy się również o to, by uzyskali rekompensatę wszystkich kosztów i strat, jakie ponieśli Państwo w związku z wypadkiem (np. za utracone zarobki, koszty opieki i leczenia, koszty dojazdów).

Masz pytanie? Napisz do nas!

Dochodzenie odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu

Sprawdź, o jakie odszkodowanie możesz się ubiegać

W jakich okolicznościach można uzyskać odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu?

Trwały uszczerbek na zdrowiu jest to trwałe, poważne uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, prowadzący do niepełnosprawności lub upośledzenia czynności organizmu. Niemal każdy wypadek (wypadek przy pracy, wypadek samochodowy, czy wypadek w gospodarstwie rolnym) może prowadzić do poważnych konsekwencji, a nawet trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej. Jeśli w wyniku wypadku doszło do obrażeń ciała, rozstroju lub utraty zdrowia, wówczas komisja lekarska powołana przez zakład ubezpieczeń orzeka, w jakim procencie poszkodowany doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Lekarze orzecznicy ustalają trwały uszczerbek na zdrowiu na podstawie specjalnych tabel tzw. NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU. Orzeczony procent uszkodzenia, utraty zdrowia to kluczowy czynnik, wpływający na kwotę przyznanego odszkodowania. Poszczególne firmy ubezpieczeniowe stosują własne tabele. Co więcej, bywa i tak, że nawet jeden i ten sam zakład ubezpieczeń stosuje różne tabele dla poszczególnych polis. Z tego powodu poszkodowany ma niejednokrotnie trudność w ocenie i ustaleniu kwoty należnego odszkodowania, o które się ubiega. Najlepiej by, sprawy tego typu, a przede wszystkim sprawy o odszkodowania z tytułu obrażeń ciała oraz utraty lub rozstroju zdrowia prowadził prawnik. Doświadczony specjalista przeanalizuje warunki i zapisy w umowie z ubezpieczycielem oraz zadba o to, by firma ubezpieczeniowa nie dopuściła się żadnych uchybień lub błędów. Zatroszczy się o uzyskanie i wypłatę maksymalnej należnej kwoty odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu.

Zdarza się, że ubezpieczyciel nie powołuje komisji złożonej z kilku lekarzy orzeczników, a procent trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest w oparciu o dokumentację z przebiegu leczenia. Niekiedy zasady, według których została zawarta polisa ubezpieczeniowa, nie uwzględniają powołania komisji lekarskiej albo zawężają taką możliwość tylko do pewnych szczególnych sytuacji. Najczęściej zdarza się tak w przypadku ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Orzeczony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu to dla firmy ubezpieczeniowej podstawa do ustalenia wysokości kwoty odszkodowania oraz wypłaty należności, przede wszystkim w polisach NNW (np. NNW kierowcy i pasażera, NNW szkolne). Nie zapominajmy jednak, że w ramach takiej umowy można ubiegać się też o inne świadczenia.

Jeśli po wypadku staramy się o uzyskanie odszkodowania z polisy OC sprawcy, orzeczony przez komisję procent trwałego uszczerbku na zdrowiu stanowi zaledwie jeden z kilku elementów wpływających na kwotę przyznawanego świadczenia. Niekiedy jest to jednak jedyny czynnik, który firma ubezpieczeniowa uwzględnia podczas ustalania zadośćuczynienia. Pamiętajmy, że sprawy odszkodowawcze za obrażenia ciała i trwały uszczerbek na zdrowiu są trudne, a uzyskanie maksymalnych należnych kwot jest możliwe tylko przy pomocy doświadczonych prawników, których usługi poleca Państwu firma Ubi ius.

 

Odszkodowania powypadkowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!