Powrót

Dochodzenie odszkodowania za potrącenie


Sprawy odszkodowawcze nie należą do najłatwiejszych, wymagają sporego doświadczenia, rozległej wiedzy, i gruntownej znajomości prawa. Co gorsze, firmy ubezpieczeniowe nieraz mnożą przeszkody, piętrzą przeciwności, przeciągają terminy, a dodatkowo nie wypłacają pełnych kwot należnych odszkodowań. Korzystając z pomocy specjalistów, zwiększacie Państwo swoje szanse w starciu z ubezpieczycielem i jego prawnikami. Uzyskanie należnych pieniędzy jest dużo łatwiejsze, jeśli sprawą zajmują się profesjonaliści. Dzięki nam nie tracicie czasu, który pochłaniają utarczki z ubezpieczycielem. Zyskujecie też spokój, gdyż sprawę powierzacie osobom, które naprawdę znają się na odzyskiwaniu odszkodowań.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Odszkodowanie dla pieszego z OC samochodu

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

W jakich okolicznościach może uzyskać odszkodowanie za potrącenie?

Niedostosowanie się do obowiązujących ograniczeń prędkości, roztargnienie, lekkomyślność oraz nieostrożność kierowców to podstawowe niebezpieczeństwa czyhające na niechronionych użytkowników dróg: rowerzystów oraz pieszych. Dopuszczalną prędkość przekracza ponad 85% kierowców – zarówno w miastach, jak i niewielkich miejscowościach. W małych miejscowościach większość kierowców rozwija prędkość około 76 km/h, podczas gdy dopuszczalny limit w terenie zabudowanym to w godzinach 5:00-23:00 50 km/h. Przekraczanie tej prędkości stwarza śmiertelne zagrożenie szczególnie dla uczestników wspomnianych wcześniej.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że prawdopodobieństwo śmierci pieszego potrąconego przez pojazd poruszający się z prędkością 50 km/h (nawet przy hamowaniu) wzrasta aż do 90%. Natomiast uderzenie przez samochód jadący z prędkością tylko 30 km/h to dla pieszego obrażenia porównywalne z upadkiem z wysokości niemal 4 metrów, zaś przy prędkości 60 km/h – z upadkiem z 14,5 metra, czyli z 5. piętra. W Polsce piesi stanowią 34% osób zabitych w wypadkach, co wciąż daje największy odsetek wśród krajów Unii Europejskiej.


Poniżej znajdziecie Państwo najczęściej pojawiające się pytania dotyczące odszkodowania za potrącenie pieszego.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie?
Kodeks cywilny, a konkretniej art. 436 reguluje kwestię odpowiedzialności za szkody powstałe w ruchu drogowym. Według prawa, na posiadaczu pojazdu mechanicznego ciąży odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone w ruchu drogowym osobom pieszym. Oznacza to, że kierowca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody, nawet jeśli powstały one w sposób niezawiniony.

Odstępstwem od tej zasady są jedynie tzw. przesłanki negatywne, czyli takie jak: wyłączna wina osoby trzeciej, siła wyższa lub wyłączna wina samego poszkodowanego. Wówczas kierujący pojazdem zostaje zwolniony z odpowiedzialności. Jeżeli zatem pieszy dozna jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku z udziałem pojazdu mechanicznego, wówczas nie ma konieczności udowadniania, że wina za zaistniałe zdarzenie i szkodę spoczywa na kierującym, gdyż odpowiedzialność ciąży na nim właśnie na zasadzie ryzyka.

Jak się zachować podczas wypadku i po nim?
Zarówno kierujący pojazdem, jak i inne osoby biorące udział w zdarzeniu powinny zabezpieczyć miejsce wypadku, udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, a także w razie potrzeby wezwać straż pożarną, policję lub pogotowie ratunkowe.

Dobrze, by przybywająca na miejsce policja sporządziła i wydała stosowną notatkę urzędową na temat zdarzenia. Jeśli w danym czasie nie istnieje możliwość przygotowania dokumentu, trzeba uzyskać informacje o firmie ubezpieczeniowej i numerze polisy OC oraz danych osobowych sprawcy wypadku. Warto też zapisać markę i model samochodu sprawcy, numer rejestracyjny. Należy zapytać, kiedy i w którym komisariacie policji będzie możliwość odebrania notatki o wypadku.

Po zdarzeniu trzeba niezwłocznie udać się do lekarza lub na oddział ratunkowy do pobliskiego szpitala. Nie wolno bagatelizować nawet drobnych dolegliwości związanych z wypadkiem. Zaniechanie leczenia może okazać się równoznaczne z utratą szansy na uzyskanie odszkodowania za cierpienie i doznane krzywdy.

Informację na temat wypadku, związanych z nim konsekwencji oraz roszczeń muszą Państwo zgłosić do firmy ubezpieczeniowej, w której sprawca wykupił ubezpieczenie OC. Można też za pośrednictwem dowolnie wybranego zakładu ubezpieczeń wystąpić o roszczenia do UFG, jeśli nie udało się ustalić sprawcy lub nie wykupił on obowiązkowej polisy.

A co, jeśli kierowca był pijany?
Firma ubezpieczeniowa, w której sprawca wypadku wykupił polisę OC, nie ma prawa odmówić wypłaty odszkodowania z powodu nietrzeźwości kierującego pojazdem. Jednak po uregulowaniu roszczeń na rzecz poszkodowanego zakład ubezpieczeń ma prawo zażądać od sprawcy (który będąc pod wpływem alkoholu, spowodował wypadek) zwrotu wypłaconych odszkodowań.

Byłem pijany, kiedy przechodząc przez jezdnię, zostałem potrącony – czy należy mi się odszkodowanie?

Jeżeli do potrącenia nietrzeźwego pieszego doszło w czasie przechodzenia przez oznakowane przejście dla pieszych, wówczas osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie. Ubezpieczyciel ma prawo obniżyć wysokość odszkodowania lub odmówić jego wypłaty, jeśli określone zachowanie się lub zaniechanie poszkodowanego, miało wpływ na powstanie szkody lub wielkość jego obrażeń. Zakład ubezpieczeń może więc podjąć taką decyzję, jeśli to nietrzeźwy pieszy doprowadził do wypadku, a jednocześnie kierujący pojazdem nie naruszył przepisów ruchu drogowego.

Nie udało się ustalić sprawcy lub sprawca nie posiadał polisy OC – czy mam szansę na odszkodowanie?
W sytuacjach tego typu roszczenia ofiar pokrywane są ze specjalnie w tym celu powołanego funduszu, którym jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) z siedzibą w Warszawie. Do podstawowych zadań tej jednostki należy między innymi wypłacanie roszczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC dla osób poszkodowanych na terytorium Polski przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. O odszkodowanie z UFG warto starać się, jeśli nie udało się ustalić tożsamości posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego, na którym spoczywa odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. O środki można ubiegać się również wtedy, gdy posiadacz pojazdu mechanicznego, którym wyrządzono szkodę, nie miał lub nie opłacił w terminie obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Czy jeśli toczy się postępowanie karne, muszę czekać na prawomocny wyrok?
Wina kierującego pojazdem nie jest więc, jak wykazano powyżej, warunkiem jego odpowiedzialności cywilnej. W związku z tym przeszkodą dla ustalenia odpowiedzialności cywilnej za powstanie wypadku nie może być brak prawomocnego orzeczenia o winie. Dlatego ubezpieczyciel powinien prowadzić procedury niezależnie od toczącego się postępowania karnego.

Uczciwa firma nie może zawężać swoich działań jedynie do kontrolowania postępów i wyników prowadzonej przez organy ścigania sprawy karnej, ale prowadzić samodzielne, niezależne i aktywne starania w tym zakresie. Prawo karne różni się od cywilnego, a zatem nawet wyrok uniewinniający dla kierującego nie jest równoznaczny ze zniesieniem odpowiedzialności cywilnej za wypadek.

Jeżeli jako rowerzysta lub pieszy uczestniczyliśmy w wypadku drogowym i zostaliśmy poszkodowani, mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie nawet wówczas, gdy postępowanie karne wciąż jeszcze się toczy lub, gdy sprawca został uniewinniony.

Jak szybko nastąpi wypłata odszkodowania?
Zgodnie z prawem, na ubezpieczycielu spoczywa obowiązek wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni, poczynając od dnia złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie.

Odszkodowania powypadkowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!