Skuteczna windykacja faktur VAT w Lublinie

08.02.2020 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Skuteczna windykacja faktur VAT w Lublinie

Dużym problemem dla przedsiębiorcy jest faktura, która nie została opłacona. Powoduje to brak otrzymania pieniędzy należnych za wykonanie określonej usługi lub sprzedany produkt. Osoba, która tych pieniędzy nie otrzymała musi zapłacić podatek od przychodu, którego przecież nie ma. W takim wypadku należy skontaktować się z kancelarią prawną, która ma doświadczenie w windykacji tego typu należności.

Nie należy działać na własną rękę ( niektórym osobom mogą przychodzić nawet na myśl rozwiązania siłowe znane z filmów ), w skutecznym rozwiązaniu tego problemu może pomóc tylko interwencja profesjonalnej kancelarii. Prawnicy wiedzą, jakie procedury należy zastosować, aby dłużnik zmuszony został do oddania pieniędzy.

Pierwszym krokiem jest dostarczenie dłużnikowi listem poleconym wezwania do zapłaty. Powinno ono zawierać informacje o rodzaju wierzytelności, wymaganym sposobie i terminie płatności a także o grożących dłużnikowi konsekwencjach, jakie mogą go czekać w przypadku dalszego uchylania się od zapłaty. Pismo takie często przekonuje dłużnika o konieczności podjęcia rozmów dotyczących sposobu spłaty należności. Może zostać wtedy podpisana umowa pomiędzy osobą zadłużoną a wierzycielem, na mocy której termin spłaty należności zostaje przesunięty w czasie, a dłużnik dodatkowo wymienia możliwe zabezpieczenia tej spłaty w postaci np. hipoteki.

Polubowna windykacji faktury to pierwszy etap postępowania. Dłużnikowi należy wówczas wytłumaczyć, że jest to dla niego najlepsze rozwiązanie. Nie jest on jeszcze wtedy narażony na ponoszenie kosztów procesu sądowego, co często bywa znaczącym wydatkiem. Podpisanie umowy jest więc dla niego opłacalne.

Kiedy dłużnik otrzymuje wezwanie do zapłaty sformułowane przez kancelarię prawną, zwykle pozostaje pod jego dużym wrażeniem i zaczyna obawiać się o to, co spotka go ze strony prawników w najbliższej przyszłości. Pod wpływem tych obaw często decyduje się na natychmiastowe uregulowanie długu. Widzi, że wierzyciel nie zamierza odpuścić i gotów jest podjąć kolejne kroki prawne. Jeśli jednak mimo wszystko dłużnik nie reaguje na kierowane do niego pismo, polubowne rozwiązanie sporu nie jest już możliwe. Sprawa jest wtedy kierowana do sądu.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną, która ma duże doświadczenie w windykacji należności powstałych na skutek nieopłacenia faktury.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu!

Masz pytania w sprawie windykacji nieopłaconych faktur? Skontaktuj się z nami!

TELEFON
600 096 744

WINDYKACJA LUBLIN KANCELARIA WINDYKACYJNA UBI IUS

 

Zobacz opinie o naszej kancelarii prawnej

opinie-o-ubiius