Jak zgłosić zgon bliskiej osoby do Urzędu Stanu Cywilnego

04.08.2020 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Jak zgłosić zgon bliskiej osoby do Urzędu Stanu Cywilnego

Nigdy nie jest się gotowym na śmierć bliskiej osoby. Niezależnie od tego, czy nastąpiła ona w wyniku wypadku drogowego, czy też długiej i ciężkiej choroby, powoduje taki sam ból. Będąc w tak ciężkim stanie psychicznym trzeba zająć się formalnościami związanymi z organizacją pogrzebu, co nie jest rzeczą łatwą. Pierwsze, co należy zrobić w takiej sytuacji, to zgłosić śmierć bliskiej osoby w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Od chwili, gdy wystawiona została karta zgonu, masz na to 3 dni. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba ta zmarła na chorobę zakaźną. Wtedy jej śmierć należy zgłosić w ciągu doby. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zgon

Zgon może zostać zgłoszony przez współmałżonka zmarłej osoby lub członka jego najbliższej rodziny, np. dziecko lub wnuka. Zgłosić ten fakt może również pełnomocnik wcześniej wymienionych osób. Po bardziej szczegółowe informacje powinieneś zwrócić się do Urzędu Stanu Cywilnego.

Do zgłoszenia potrzebnych jest kilka dokumentów, są to: karta zgonu wydana przez lekarza, dowód osobisty, którym posługiwała się osoba zmarła oraz dowód osobisty należący do osoby zgłaszającej zgon. W myśl przepisów prawa obowiązującego w Polsce zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni od momentu, gdy lekarz sporządzi kartę zgonu lub w ciągu 24 godzin, jeżeli przyczyną śmierci była choroba zakaźna.

Zgłoszenie powinno trafić do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejscowości, w której miał miejsce zgon. Kierownik USC sporządza dokument w tym dniu, w którym miało miejsce zgłoszenie, ma również możliwość wydania jednego bezpłatnego odpisu skróconego aktu zgonu. Czasem zdarza się sytuacja, w której przeszkody natury technicznej uniemożliwiają przyjęcie zgłoszenia tego samego dnia, w którym zostało doręczone do USC. Wtedy kierownik lokalnego oddziału tego urzędu sporządza właściwą adnotację w karcie zgonu.

Będzie ona wtedy przyjęta przez osoby reprezentujące zarząd cmentarza, na którym zmarły zostanie pochowany. Osoba kierująca USC zarejestruje wtedy zgon natychmiast, gdy przeszkody techniczne zostaną usunięte. Urząd wyda Ci dwa odpisy aktu zgonu, termin ich otrzymania i sposób, w jaki je odbierzesz zależy od ustaleń, jakich dokonasz w rozmowie z przedstawicielem USC. Jeden z odpisów zatrzymasz dla siebie, drugi przeznaczony jest dla administracji cmentarza.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.
    1741 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr
    118 poz. 687 z późn. zm.)