Czy za śmierć brata należy się odszkodowanie?

13.02.2021 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Czy za śmierć brata należy się odszkodowanie?

Na temat zadośćuczynienia za śmierć brata, szczególnie w Internecie krąży wiele sprzecznych informacji. Jedne źródła podają, że o rekompensatę za śmierć dziecka mogą ubiegać się jedynie rodzice, natomiast w innych czytamy, że odszkodowanie ma prawo otrzymać również rodzeństwo. Jak jest naprawdę? W tym artykule rozwiewamy wszelkie wątpliwości!

Kto może otrzymać odszkodowanie za śmierć dziecka?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zadośćuczynienie należy się tzw. osobom najbliższym. Do kręgu osób najbliższych oprócz rodziców zdecydowanie można zaliczyć brata lub siostrę, bez względu na ich wiek. Nie ma znaczenia również różnica wieku, jaka jest pomiędzy zmarłym dzieckiem, a jego rodzeństwem. Jednakże dla wysokości roszczeń, ma znaczenie siła więzi, jaka między nimi istniała, a także sposób, intensywność i długość odczuwania krzywdy oraz sposób przeżywania żałoby. Zadośćuczynienie za śmierć brata może otrzymać nie tylko biologiczne rodzeństwo, ale również rodzeństwo przyrodnie. Nie wymaga się, by rodzeństwo mieszkało razem w chwili śmierci brata.

 

Zadośćuczynienie dla rodzeństwa za śmierć brata – kiedy przysługuje?

Celem zadośćuczynienia za śmierć rodzeństwa jest zrekompensowanie całości krzywd w związku z nagłą i niespodziewaną śmiercią brata, spowodowaną zawinionym lub celowym działaniem innej osoby. Pojęcie krzywdy oznacza całość negatywnych przeżyć wywołanych śmiercią rodzeństwa. Krzywda, jaką ponosi rodzeństwo na skutek śmierci brata, oznacza ból, cierpienie i ogół negatywnych następstw w zdrowiu i sferze psychicznej, wywołanych niespodziewaną śmiercią. Warto podkreślić, że jeżeli rodzeństwo już wcześniej otrzymało zadośćuczynienie od ubezpieczyciela, nie oznacza to, że o inne formy rekompensaty nie może się już więcej ubiegać.

 

Odszkodowanie za śmierć brata najczęściej przyznawane jest w takich sytuacjach, jak:

  • śmiertelny wypadek komunikacyjny,
  • śmiertelne potrącenia przez pojazdy,
  • inne zawinione zdarzenia, skutkujące śmiercią brata, np. błąd medyczny (błędy okołoporodowe), śmiertelny wypadek podczas pracy, na roli i tego typu.

Jakie warunki muszą zostać spełnione?

Po pierwsze od śmierci brata nie może upłynąć więcej niż 20 lat, a po drugie zmarłe rodzeństwo nie może być wyłącznie winne wydarzeniu, które wywołało śmierć. Wyjątkiem jest wiek poniżej 13 lat ofiary w chwili wypadku/ innego wyżej wymienionego zdarzenia.